Om oss

Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk förening är länets gemensamma plattform för turismnäringen. JHT företräder länets turismnäring i nationella och internationella sammanhang samt verkar som projektorganisation . Under perioden 2008-2010 driver JHT en satsning på totalt 55 mkr under namnet Turism 2020 vilket finansieras av länets turismnäring, kommuner, länsstyrelse, landsting och EU. Satsningen syftar till att vidareutveckla en hållbar tillväxt inom turismnäringen i länet vilket sker genom destinations- och produktutveckling, kommunikation, evenemang samt forskning & analys. www.jamtland.seÖnskar du JHTs nyhetsbrev Inside (ca 1/månad)?- Maila din adress till anna.jonsson@jht.se Visste du att:- Den inresande turismen i Jämtland Härjedalen omsatte under 2008, drygt 3.3 miljarder kronor.- Det senaste året har inneburit en positiv utveckling för länet med en total omsättningsökning på drygt 500 miljoner kronor, motsvarande +20%.- Totalt genereras motsvarande ca 3800 direkta årssysselsättningr av turismen i länet