Om oss

Journalistgruppen är en av Sveriges ledande kommunikationsbyråer. Vi har kompetens att definiera rätt budskap till rätt målgrupp och har också kraften att genomföra aktiviteterna med det journalistiska synsättet som bas.