Nordic Healthcare Group inte knutet till Karolinska Institutet

Flera medier har i dagarna rapporterat om en studie i Östersund där ett kommunalt och privatägt äldreboende jämförts. Undersökningen genomförs av konsultbolaget Nordic Healthcare Group, NHG, enligt ett avtal med Östersunds kommun. Konsultbolaget har felaktigt beskrivits som knutet till Karolinska Institutet.

Konsultutredningen i Östersund har utförts av NHG. Karolinska Institutet har på intet sätt medverkat i planering eller genomförande av utredningen och det finns i övrigt inga samarbeten mellan Karolinska Institutet och företaget Nordic Healthcare Group.

Däremot har ekonomie doktor Fredrik Eklund, som är konsult på NHG, en anknytning till Institutionen för lärande, informatik, management och etik. En anknytning är inte ett anställningsförhållande. I detta fall innebär det att Fredrik Eklund inbjudits att delta i forskarmöten samt ges tillgång till e-postkonto och Karolinska Institutets bibliotek.

För frågor, vänligen kontakta:

Claes Keisu, pressekreterare, Karolinska Institutet
Tel: 076-215 29 62
E-post: claes.keisu@ki.se
Pressrum

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Om oss

KAROLINSKA INSTITUTETS PRESSTJÄNST Pressjour: Vardagar 8–20, helger 9-17 Karolinska Institutet – ett medicinskt universitetki.se

Prenumerera