Dela

Om oss

KAROLINSKA INSTITUTETS PRESSTJÄNST Öppettider: vardagar 8–20 och helger 9–17. Karolinska Institutet – ett medicinskt universitet. Läs mer på ki.se.

Kontakt

 • Presstjänsten
  08-524 860 77
  http://ki.se/pressrum
 • Peter Andréasson

  Presschef


  08-524 865 80
  070-724 97 13
  http://ki.se
 • Marie-Louice Isacson

  Tf kommunikationsdirektör


  08-524 865 24
 • Citat

  Förskrivningen av litium har minskat stadigt under senare år, men våra resultat visar att litiumbehandling fortsättningsvis bör vara förstahandsval vid bipolär sjukdom
  Jari Tiihonen
  Att påverka den epigenetiska regleringen skulle kunna bli en ny intressant behandlingsstrategi för astma
  Erik Melén
  Våra resultat kan komma till nytta för utveckling av träningsprogram särskilt anpassade för en åldrande befolkning
  Maria Eriksson
  Redan nu har vi resultat som pekar på att betydligt fler celltyper än vi tidigare anat är inblandade i neurovaskulära sjukdomar såsom alzheimer och hjärntumörer
  Christer Betsholtz
  Resultaten visar att det är viktigt att utvärdera det nyfödda barnets vitalitet både vid fem och tio minuter, även om Apgarpoängen är nära normal vid fem minuter
  Martina Persson
  Det här är en unik studie eftersom vi har kunnat följa ett stort antal personer med objektivt mätt fysisk aktivitet i upp till 15 år
  Maria Hagströmer
  Resultaten belyser en ojämlikhet i vården där patienter inom psykiatrin inte verkar få den vård de behöver
  Rickard Ljung
  Eftersom allergisjukdomar ofta debuterar under uppväxten är det särskilt intressant att studera om miljö och livsstil i barndomen påverkar utvecklingen av dessa sjukdomar
  Anna Bergström
  Genom sitt titt-beteende skapar barn sin egen visuella miljö, vilket i sin tur får stor påverkan på både barnets utveckling och omgivningens reaktioner
  Terje Falck-Ytter
  Våra resultat visar att hormonkänslig bröstcancer bör resultera i en diskussion där den behandlande läkaren och patienten tillsammans väger nyttan mot riskerna av att fortsätta den hormonella behandlingen
  Jonas Bergh
  Den moderna människan är utan tvekan ett rovdjur, men vi utvecklades förmodligen från en bytesart och vissa aspekter av detta drag sitter kvar
  Artin Arshamian
  Vår studie visar att astrocyterna spelar en viktig roll i andningens reglering genom att påverka nervcellerna och deras nätverksaktivitet
  Eric Herlenius
  Denna typ av operation med förhållandevis låg risk för komplikationer kan vara ett underutnyttjat behandlingsalternativ
  Jesper Lagergren
  Tidigare har man fokuserat mycket på enskilda beståndsdelar, men immunsystemet är oerhört komplext med många specialiserade celltyper och vi tror att det är just samspelet mellan dessa som är viktigt
  Petter Brodin
  Efter terrordåd kan känsliga personer bli rädda även om de själva inte var med vid händelsen
  Jan Haaker
  Tillverkningen är baserad på den metod spindlar använder för att hålla sina extremt lättaggregerade proteiner lösliga inför att de spinner sin tråd
  Jan Johansson
  Kan interaktionen mellan pneumokocker och cellerna i hjärnan stoppas så är mycket vunnet
  Birgitta Henriques-Normark
  Studien ökar vår förståelse för hur gener regleras i celler och hjälper oss att tyda grammatiken i det genetiska språket
  Jussi Taipale
  Vi behöver fråga om aggressivitet mot andra när vi bedömer och behandlar självskadande individer, men vi behöver också fråga om självskadebeteende när vi bedömer och behandlar aggressiva individer
  Hanna Sahlin
  Vår hypotes var att de påträngande minnesbilderna skulle bli färre till antalet om de drabbade fick spela Tetris som en del av en beteendepsykologisk intervention medan de väntade på akuten.
  Emily Holmes, professor i psykologi
  Nu har vi ett verktyg som kan användas för att på ett enkelt sätt sortera cellerna, vilket underlättar såväl den fortsatta stamcellsforskningen som grundforskning om tidig embryonal utveckling
  Fredrik Lanner
  Trots att detta kan verka enkelt och till synes självklart har man tidigare förbisett den hydrauliska kraftens inverkan på hjärtats fyllnadsmönster
  Martin Ugander
  Diabetesutvecklingen drivs till stor del av livsstilsfaktorer och för att minska sin diabetesrisk bör man undvika tobaksbruk, övervikt, samt vara fysiskt aktiv.
  Sofia Carlsson, forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM)
  Det här ett lyckat exempel på vad man kan uppnå genom ett nära samarbete mellan akademisk forskning, industri och hälso- och sjukvård.
  Henrik Grönberg, professor Karolinska INstitutet
  För personer som drabbats av en så allvarlig sjukdom som MS är det särskilt viktigt att fimpa omedelbart.
  Jan Hillert, läkare och professor i neurologi
  Jonas Fuxe, docent i cellbiologi, Karolinska Institutet
  Möjligheten att förhindra eller bromsa spridning av cancerceller via lymfsystemet är attraktiv då det skulle kunna minska risken för metastasering även till andra organ.
  Studien kommer ligga till grund för nya riktlinjer från WHO, som kommer rekommendera att även barnmorskor får hantera behandling av ofullständiga aborter.
  Kristina Gemzell Danielsson, överläkare, professor
  Eftersom fetmakirurgi följt av graviditet både ger positiva och negativa effekter bör dessa kvinnor betraktas som riskgraviditeter när de väntar barn.
  Kari Johansson, forskare Karolinska Institutet
  Framförallt har vi skapat en mycket mer detaljerad bild av hjärnans celler, där varje celltyp är beskriven i detalj och vi kan se exakt vilka gener som är aktiva.
  Jens Hjerling-Leffler, forskare, Karolinska Institutet
  Det som är särskilt roligt är att vi har lyckats överföra fynd i labbet till klinisk användning.
  Per Svenningsson, professor i neurologi, Karolinska Institutet
  Det är möjligt att det här öppnar för en ny farmakologisk princip vid behandling av depression.
  Jorge Ruas, forskare
  I dag har vi en alldeles för ensidig bild av både uppkomst och behandling av fetma, där vi nästan uteslutande pratar om kost och motion.
  Erik Hemmingsson, forskare Karolinska Institutet
  De Lange är världsledande inom telomerområdet så vi är väldigt glada att hon kommer hit och håller årets Nicholsonföreläsning
  professor Maria Masucci, vetenskaplig värd för föreläsningen vid Karolinska Institutet
  Den här studien är resultatet av ett framgångsrikt samarbete mellan starka forskningsmiljöer inom såväl grundforskning som klinisk forskning vid Karolinska Institutet och universitetet i Oxford, ett samarbete som vi hoppas kunna utveckla ytterligare i framtiden.
  Sten Eirik Jacobsen, gästprofessor
  Vi tror att dessa mycket lovande fynd är ett stort steg framåt mot klinisk användning av matstrupar framställda genom tissue engineering.
  Paolo Macchiarini, kirurg och forskare
  Det har funnits en skepsis mot att den akademiska forskningen på allvar kan bidra till läkemedelsutveckling, här visar vi att vi både vill och kan bidra.
  Professor Thomas Helleday, Karolinska Institutet och SciLifeLab
  Det här är en helt ny mekanism för cancerbehandling. Ett eventuellt läkemedel baserat på den här principen skulle alltså angripa glioblastom på ett helt nytt sätt.
  Professor Patrik Ernfors
  Nu kan alla forskare göra sina egna singel-cell-analyser för genuttryck.
  Rickard Sandberg, forskargruppsledare
  Det är oroande att så många barn med fetma också har förhöjt fastesocker här i Sverige
  Professor Claude Marcus, Karolinska Institutet
  Våra resultat väcker frågan om mer effektiva antidepressiva läkemedel skulle kunna utvecklas.
  Jonas Frisén, professor Karolinska Institutet
  Det här är helt nytt, ingen har tidigare sett att hämning av MYC har denna påverkan på tumörceller
  Professor Marie Arsenian Henriksson
  I dag finns läkemedel baserade på oligonukleotider och det är mycket möjligt att vår metod kommer att kunna användas för att framställa renare och billigare sådana läkemedel i framtiden.
  Björn Högberg, forskare vid Karolinska Institutet
  Vi lyckades bota minnesstörningarna hos ’deprimerade’ råttor genom att tillföra ämnet D-serine
  Mia Lindskog, biolog och forskarassistent på institutionen för neurovetenskap, KI
  Vi har visat att det är två symtom som går att påverka oberoende av varandra. De borde alltså kunna behandlas parallellt vid en depression
  Mia Lindskog, biolog och forskarassistent på institutionen för neurovetenskap, KI
  Egentligen vet vi mycket lite om dessa stödjeceller, men troligen har de en mycket viktig funktion i hjärnan
  Mia Lindskog, biolog och forskarassistent på institutionen för neurovetenskap, KI
  D-serine passerar inte blod-hjärnbarriären speciellt bra, så det är inte ett lämpligt ämne att bygga ett läkemedel på. Men den mekanism vi har identifierat, att det går att öka plasticiteten och förbättra minnet, det är en framkomlig väg, som kanske går att nå på andra sätt än genom D-serine
  Mia Lindskog, biolog och forskarassistent på institutionen för neurovetenskap, KI
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp