Professorsinstallation med pedagogisk tyngd

Report this content

Immunsystemets tidiga utveckling, antibiotika i tandvården och stärkt medicinsk pedagogik. Det är några av de forskningsområden som Karolinska Institutets nya professorer intresserar sig för. Idag den 14 oktober 2021 hålls den årliga installationshögtiden i Aula Medica, där 18 nya professorer installeras och 12 adjungerade professorer respektive 2 gästprofessorer hälsas välkomna till sina nya positioner vid universitetet.

Professorsinstallationen är en både festligt och högtidlig ceremoni och en av höjdpunkterna i den akademiska kalendern. Utöver nya professorer uppmärksammas vid ceremonin även ett antal mottagare av akademiska priser och utmärkelser.

Av särskild betydelse vid årets installationshögtid är att de första professorerna i en strategisk satsning för att stärka Karolinska Institutets pedagogiska utveckling nu är på plats. Sammanlagt kommer nio nya professorer med stark profilering inom både forskning och utbildning att rekryteras.

– Som universitet har vi två kärnuppdrag, utbildning och forskning, och dessa områden behöver samverka och stimulera varandra. De professorer som anställs inom satsningen förväntas ta ett stort ansvar för att leda den pedagogiska utvecklingen inom sitt expertområde och för att säkerställa en forskningsanknuten utbildning av hög kvalitet, säger Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning. 

 

Nya professorer som installeras

Professor är den högsta akademiska karriärnivån vid svenska universitet och högskolor och innebär att personen förväntas ta ett övergripande ansvar inom sitt ämnesområde. Vid Karolinska Institutet sker anställning av professor inte genom befordran utan i konkurrens. I vissa fall händer det att professurer tillsätts genom att externa forskare eller lärare handplockas, vilket benämns att personen i fråga ”kallas” till en professur. Professorer som återanställs eller byter ämnesområde installeras inte en andra gång.

Paul Ackermann, professor i ortopedisk traumatologi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Torkel Brismar, professor i medicinsk radiologi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik.

Petter Brodin, professor i pediatrisk immunologi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Karin Ekström Smedby, professor i hematologi-onkologi med inriktning mot klinisk epidemiologi vid institutionen för medicin, Solna.

Anders Enocson, professor i ortopedisk traumatologi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Ola Hermanson, professor i neurovetenskap vid institutionen för neurovetenskap.

Maja Jagodic, professor i neuroinflammation vid institutionen för klinisk neurovetenskap.

Marie Klingberg Allvin, professor i reproduktiv hälsa vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Bodil Lund, professor i käkkirurgi vid institutionen för odontologi. 

Konstantinos Meletis, professor i systemneurovetenskap vid institutionen för neurovetenskap. 

Dorota Religa, professor i geriatrik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Jorge Ruas, professor i molekylär fysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi.

Andres Salumets, professor i reproduktiv medicin vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik. 

Christina Samuelsson, professor i logopedi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik.

Arkan Sayed-Noor, professor i ortopedi vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Terese Stenfors, professor i medicinsk pedagogik vid enheten för undervisning och lärande.

Olof Stephansson, professor i klinisk epidemiologi med inriktning mot obstetrik-gynekologi vid institutionen för medicin, Solna.

Margaret Sällberg Chen, professor i klinisk oral immunologi vid institutionen för odontologi. 

Läs mer om våra nya professorer
 

Nya adjungerade professorer och gästprofessorer

En adjungerad professor vid Karolinska Institutet ska ha sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet. Syftet med anställningsformen, som är tidsbegränsad, är att främja samverkan mellan universitetet och det omgivande samhället. En gästprofessor ska vara anställd vid något annat universitet eller organisation, men under en tidsbegränsad period ha en del av, eller hela sin, anställning och huvudsakliga verksamhet vid Karolinska Institutet.

Annette Bruchfeld, gästprofessor i inflammatoriska njursjukdomar vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik. 

Katalin Dobra, adjungerad professor i molekylär patologi vid institutionen för laboratoriemedicin. 

Maria J. Eriksson, adjungerad professor i klinisk fysiologi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Björn Fischler, adjungerad professor i pediatrik med inriktning mot leversjukdomar vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik.  

Margareta Hedström, adjungerad professor i ortopedi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik.

Joanna Kvist, gästprofessor i fysioterapi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi. 

Jon Lampa, adjungerad professor i reumatologi vid institutionen för medicin, Solna.

Anna Lindstrand, adjungerad professor i klinisk genetik vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Jaakko Patrakka, adjungerad professor i patologi vid institutionen för laboratoriemedicin. 

Kenny Rodriguez-Wallberg, adjungerad professor i reproduktionsonkologi vid institutionen för onkologi-patologi.

Eva Serlachius, adjungerad professor i barn- och ungdomspsykiatri vid institutionen för klinisk neurovetenskap.

Peter Thelin Schmidt, adjungerad professor i gastroenterologi vid institutionen för medicin, Solna.

Anders Ullén, adjungerad professor i klinisk onkologi vid institutionen för onkologi-patologi.

Pia Österlund, adjungerad professor i kolorektalcancer vid institutionen för onkologi-patologi.


För frågor, kontakta KI:s presstjänst
Tel: 08-524 860 77
E-post: pressinfo@ki.se
Pressrum och bilder

 

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Som universitet har vi två kärnuppdrag, utbildning och forskning, och dessa områden behöver samverka och stimulera varandra.
Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning, Karolinska Institutet