Hög hastighet på befolkningsökning

Idag kom befolkningsstatistiken för helåret 2017 från SCB. Katrineholm har under året ökat invånarantalet med 411 personer. Totalt bor nu 34 133 personer i kommunen. 

Idag den 21 februari 2018 presenterar SCB (Statistiska Centralbyrån) befolkningsstatistiken för helåret 2017. Siffrorna visar att Katrineholm ökat invånarantalet med 411 personer under året. Vilket är den högsta årliga ökningen i modern tid. Totalt bor nu 34 133 personer i Katrineholms kommun.

Statistiken visar också att kommunen har ett bra födelse- och inflyttningstal.

– Det känns bra att vi fortsätter att vara en tillväxtkommun. Med den här höga befolkningsökningstakten kommer vi nå vårt mål att vara 40 000 invånare 2030 med råge, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

Fakta:
Det var den 17 augusti 2015 då Katrineholms kommun befolkningsmässigt blev fler än någonsin; 33 432 invånare i kommunen. Den gamla toppnoteringen är från 1994, 33 410 personer.
I Katrineholms kommuns kommunplan för 2015-2018 anges målet att invånarantalet ska öka till minst 34 000 år 2018. I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000. 

Katrineholms befolkningsökning årsvis:
2017: 34 133
2016: 33 722
2015: 33 462
2014: 33 268
2013: 32 930
2012: 32 549
2011: 32 409

Bild: Lyckliga gatan - från sommarens 100-årsfirande när Katrineholm fyllde 100 år som stad. Foto: Hanna Maxstad

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070 - 665 28 22
e-post: goran.dahlstrom@katrineholm.se 

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 100 invånare.

www.katrineholm.se

Taggar:

Om oss

Katrineholm - Läge för liv & lustI Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 000 invånare.

Prenumerera

Media

Media