Konkret demokrati

Mandatperioden närmar sig slutet. Har politikerna hållit vad de lovat? Hur väl har tjänstemannaorganisationen utfört sina uppdrag? Kort sagt; har vallöftena genomförts?

Kommunens verksamheter styrs av politiskt beslutade mål. I början av varje mandatperiod sammanställer den politiska majoriteten en kommunplan som beskriver målen för de kommande fyra åren. Ett sätt för medborgarna att följa hur väl deras folkvalda uppfyller sina löften till medborgarna. Rent konkret handlar det om demokrati. Nu när mandatperioden snart närmar sig slutet gör kommunen en uppföljning för att se hur man ligger till, i förhållande till målen.

 – Det går bra för Katrineholm. Redan nu ett halvår innan mandatperiodens slut, kan vi konstatera att flertalet viktiga mål är uppfyllda. Bostadsbyggandet går för fullt. Kommunen växer vilket är en förutsättning för att klara välfärden i framtiden. Allt detta vilar på en stabil, välskött ekonomisk grund, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Göran Dahlström och Lars Härnström (M) kommunstyrelsens vice ordförande är överens om att de flesta ”vallöften” är förverkligade eller på god väg att bli det.

 – Men det finns självklart områden som vi inte är nöjda med. Arbetet med att bygga ut förskolan och att höja skolresultaten måste fortsätta. Detta är något vi arbetar målmedvetet med, säger Lars Härnström.

Bild:  - Katrineholm går bra men vi har saker som vi måste bli bättre på konstaterar Göran Dahlström och Lars Härnström. Anna Marnell verksamhetskontroller, är den som har koll på alla nyckeltal och mätningar.
Foto: Geza Simon

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070 - 665 28 22
e-post: goran.dahlstrom@katrineholm.se 

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 200 invånare.

www.katrineholm.se

Taggar:

Om oss

Katrineholm - Läge för liv & lustI Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 000 invånare.

Prenumerera

Media

Media