Pressinbjudan till utställningen Symbios

Välkommen till en pressvisning av Yvonne Thörnqvists utställning Symbios i Katrineholms konsthall fredagen den 17 mars klockan 11.00.

Yvonne Thörnqvist är en konstnär som i sitt arbete har provat att arbeta med en rad olika material, mer eller mindre vanliga i skulptursammanhang. Från att ha arbetat med stora porträtt i lera som sedan gjutits i betong har hon succesivt övergått till att arbeta med lättare material som tyg och papper. Bland skulptörer föds vanligen idén till ett verk först, därefter bestäms uttrycket med materialet. I Yvonnes fall har det oftast rört sig om betong, järn, sten och brons. Men på grund av en ryggskada har hon valt att vända på perspektivet. Nu bestämmer hon ett material och därefter appliceras en idé utefter förutsättningarna. Detta arbetssätt tvingar henne att tänka annorlunda och kan stimulera henne till nya uttrycksformer i arbetet.

Hon gjuter fortfarande små saker i betong men i huvudsak anpassar hon idag materialet efter förutsättningarna. Utifrån en stomme gjord på pappersrullar modellerar hon med hjälp av papper och tyg fram nya former som sedan limmas till en slutprodukt som blir både stark och lätt.

Hon uttrycker det själv på följande sätt:

”Jag tycker om att plocka fram det textila och leta efter nya material för att experimentera och leka med de nya materialen. Mycket av det som finns i vår närhet är ju användbart. När jag byter formspråk och material vet jag inte riktigt vart det bär mig. På så vis blir det också spännande för mig själv.”

Hon testar kombinationer. Formar papper på till exempel en betongform. På så sätt kan hon arbeta stort och nästan viktlöst.

Idag är skogen, träden, kottarna och den mjuka mossan ett ständigt återkommande element i Yvonne Thörnqvists verk. Hon dras till träden. Kraften i stammarna. Balansen i grenverket. Träden blir som tysta tidsdokument. Känslan för naturen och dess kraft och påverkan på människan är stark. Här väcks frågor om vi människor har en kollektiv längtan tillbaka till en tillvaro i symbios med naturen? Är vår upplevelse av naturen i stort sett densamma?

I ateljéarbetet pendlar hon sedan mellan intresset för materialiteten och det formella. Mellan yta och innehåll. Sedan får betraktaren gärna lägga till sin egen story.

Välkommen till pressvisning av utställningen ”Symbios” i närvaro av konstnären.

Tid: Fredagen den 17 mars klockan 11.00

Plats: Katrineholms konsthall, Kulturhuset Ängeln

För mer information kontakta:

Kenneth Åström, 0150- 578 31, 070-3381663

Med vänlig hälsning

Kenneth Åström

vik. chef konst och kultur

Kenneth Åström
Vik. chef Konst och Kultur
Katrineholms kommun
Telefon: 0150-578 31
E-post: kenneth.astrom@katrineholm.se 

Om oss

Katrineholm - Läge för liv & lustI Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 000 invånare.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia