Skyddat belopp på 300 euro har gjort det lättare att ta emot arbete

Inkomster som överstiger 300 euro samordnas med arbetslöshetsförmånen.

En arbetslös kan tjäna 300 euro brutto i månaden utan att det påverkar arbetslöshetsförmånen.

Den jämkade arbetslöshetsförmånen beräknas så att hälften av den andel av förvärvsinkomsterna som överstiger 300 euro per månad avdras från arbetslöshetsförmånen. Om anmälningsperioden för arbetslöshetstid är fyra kalenderveckor är det skyddade beloppet 279 euro.

Exempel: Du får 400 euro i lön för deltidsarbete i juli. Vid jämkningen av arbetslöshetsförmånen beaktas den del av lönen som överstiger 300 euro, dvs. 100 euro. Nästa gång arbetslöshetsförmånen betalas ut får du 50 euro mindre än du hade fått utan förvärvsinkomster. Med andra ord avdras hälften av det belopp som överstiger det skyddade beloppet från förmånen.

Alla inkomster ska anmälas till FPA på samma sätt som tidigare, även om de är mindre än det skyddade beloppet.

Anmälan om arbetslöshetstid görs såsom tidigare och en lönespecifikation ska lämnas till FPA för att man ska få jämkad arbetslöshetsförmån. FPA kontrollerar samtidigt om arbetet räknas in i arbetsvillkoret. Om man arbetar minst 18 timmar per vecka och lönen är minst 1 165 euro per månad eller följer kollektivavtal, räknas arbetet in i arbetsvillkoret.

I september 2015 fick totalt 227 300 personer en arbetslöshetsförmån från FPA. 24 200 förmånstagare hade förvärvsinkomster (10,6 %). Var fjärde person hade förvärvsinkomster som uppgick till högst det skyddade beloppet, varvid inkomsterna inte minskade arbetslöshetsförmånen. Jämkad arbetslöshetsförmån betalades till 18 100 personer.

Förvärvsinkomster har blivit vanligare bland dem som har arbetslöshetsförmåner efter att det skyddade beloppet togs i bruk. I september 2013 hade 12 300 av dem som fick arbetslöshetsförmåner från FPA förvärvsinkomster (6,7 %). I september i fjol efter att det skyddade beloppet togs i bruk hade 20 400 personer förvärvsinkomster (9,8 %). I år har andelen personer med förvärvsinkomster ökat ytterligare.

Närmare information för kunder

Dokument & länkar