Utvidgad poststrejk kan förhindra FPA från att skicka förmånsbeslut

FPA fortsätter att utbetala förmåner som normalt också under poststrejken.

Poststrejken gör att kan ställas in runtom i landet fram till 8.12.2015. Strejken berör bland annat postutdelning och –transport. En utvidgad strejk kan betyda att FPA inte kan skicka ut förmånsbeslut. Kunderna kan dock läsa besluten via e-tjänsten på FPA:s webbplats.

Förmånerna utbetalas i vanlig ordning till kundernas konton även om besluten inte når fram per post. FPA strävar till att begära eventuella tilläggsutredningar som behövs för ansökningarna muntligt, via meddelandetjänsten eller per telefon.

FPA kan också ta emot muntliga ansökningar på servicenumren ifall kunden inte sköta ansökan elektroniskt. Ansökningar kan också lämnas in på närmaste FPA-byrå eller samserviceställe.

FPA-byråerna hjälper med elektronisk ansökan

Det lönar sig att skicka ansökningarna elektroniskt via e-tjänsten. Via E-tjänsten kan man också följa med sin ansökan. Man loggar in med sina nätbankskoder eller med sitt mobil-ID. FPA vägleder vid behov kunderna i användningen av e-tjänsten.

Utbetalningsdatum för olika förmåner kan kontrolleras på adressen www.fpa.fi/betalningsdagar


Ytterligare information:

Kontaktuppgifter till FPA

www.fpa.fi//betalningsdagar

Poststrejken kan fördröja utbetalning av stöd. FPAs meddelande 19.11.2015

Postens meddelande 18.11.2015

Prenumerera

Dokument & länkar