Webbplatsen Hoitopaikanvalinta.fi nu också på svenska och engelska

Webbplatsen www.hoitopaikanvalinta.fi har öppnats på svenska och engelska på adresserna www.vardenhetsval.fi och www.choosehealthcare.fi

Webbplatsen hoitopaikanvalinta.fi innehåller ett informationspaket om valfriheten inom hälso- och sjukvården. Där ges information om patientens möjligheter och rättigheter att använda hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och i utlandet samt information om klientavgifter, vårdkostnader och ersättningar. För webbplasten ansvarar kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård vid FPA i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd och social- och hälsovårdsministeriet.

Tydligt och begripligt om patientens valfrihet

– Vi öppnade webbplatsen i slutet av september och nu kan vi erbjuda samma innehåll både på svenska och engelska säger chefen för kontaktpunkten Noora Heinonen. – Målet är att användarna ska få information om valfriheten inom hälso- och sjukvården på ett enkelt, begripligt och klart språk. Jag hoppas att det utvidgade språkutbudet ska bidra till att allt fler av våra kunder hittar webbplatsen och utnyttjar dess information.

Språkutbudet på webbplatsen utökas

Hela innehållet på webbplatsen finns nu på finska, svenska och engelska. Under året ska innehållet på webbplatsen också publiceras på lättläst språk och teckenspråksvideor kommer att göras om faktainnehållet. Språkutbudet kommer att utökas så att det täcker också andra språk som talas av många i Finland.

Närmare information för medierna:
Annamari Qvist, kommunikationsplanerare, Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, tfn 050 551 8498, fornamn.efternamn@fpa.fi

Närmare information för kunder

www.hoitopaikanvalinta.fi

www.vardenhetsval.fi

www.choosehealthcare.fi

Prenumerera

Dokument & länkar