Om oss

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917 av bankdirektör KA Wallenberg och hans hustru Alice. Stiftelsen är en av Europas största privata forskningsstiftelser. För närvarande delar Stiftelsen årligen ut cirka 1,7 miljarder kronor till svensk forskning. I huvudsak stöds grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap. Anslag beviljas främst inom två huvudkategorier: forskningsprojekt och individstöd.