Bemanningen inom vården ska säkras

PRESSMEDDELANDE

Idag fattade regionstyrelsen i Östergötland beslut om att genomföra en stor satsning på bemanningen inom vården. Anledningen är den rådande problematiken med vårdplatssituationer. Medarbetarna kommer att få förmåner om de är beredda att flytta sin semester eller ta extrapass.

-. Vår prioritet är att alla ska kunna få den vård de behöver, när de behöver den och att vården ska vara av en hög kvalitet. Den uppkomna situationen med brist på vårdplatser är därför något vi tar på yttersta allvar. Vi behöver lösningar för att klara av att bemanna våra enheter även i sommar, säger Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Brist på vårdplatser är inte unikt för Östergötland utan något som fe flesta regioner och landsting har problem med. Den senaste tiden har också en rad med åtgärder vidtagits för att komma rätta till problemen. En av de största anledningarna till situationen är brist på personal. Under dagens sammanträde med styrelsen för Region Östergötland beslutades att ett förmånssystem ska tas fram för att klara av bemanningen i sommar.

- Vi måste ta till extraordinära åtgärder i extraordinära omständigheter. Vi har varit beredda på att antalet vårdplatser skulle minska men omfattningen var större än någon kunde förutse. Det är anledningen till att vi nu vill göra en så pass stor satsning, säger Margareta Fransson (MP), regionstyrelsens vice ordförande.

Systemet med förmåner införs för att klara bemanningssituationen under sommaren 2017. Region Östergötland har sedan tidigare bra erfarenheter med liknande system. Flera andra åtgärder har vidtagits löpande under en lång tid, både långsiktiga och kortsiktiga.

- Förmånssystemet är en tillfällig lösning i den uppkomna situationen. Långsiktigt har vi många mer hållbara förslag, exempelvis en ökad daglig styrning, rätt kompetens på rätt plats, mer sjukvård i hemmet och flera andra åtgärder, säger Kaisa Karro (S), regionråd med ansvar för medarbetarfrågor.

 

För mer information:
Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, 072-541 75 89
Margareta Fransson (MP), regionstyrelsens vice ordförande, 076-239 10 00
Kaisa Karro (S), regionråd med ansvar för medarbetarfrågor, 072-555 90 27

Koalition för Östergötland är den politiska majoriteten i Region Östergötland bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centern.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia