Gemensamt utvecklingsprogram för skärgården!

PRESSMEDDELANDE

Region Östergötland tillsammans med Norrköping, Söderköping, Valdemarsviks, Västerviks och Oskarshamns kommun har arbetat fram ett gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Småland 2030.

Idag, 8/6, antas det gemensamma utvecklingsprogrammet av Trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland.

Syftet är att ge en samlad bild av områdets förutsättningar och framtida utmaningar som ska ligga till grund för kommunernas och regionens planering och insatser i området. Fokus läggs vid skärgård med intilliggande kust. Programmet vill bidra till en bättre samplanering av områdets utveckling, och ligger väl i linje med de utmaningar och prioriteringar som identifierats inom de regionala utvecklingsprogrammen för Östergötland och Kalmar län, som är de samlande strategierna för respektive regions utvecklingsarbete.

Det långsiktiga målet för programmet är en kust och skärgård som genom sina unika värden är attraktiv för boende, verksamheter och rekreation. Kust och skärgård är en attraktiv del av regionen och den ska vara tillgänglig för alla.

    • Det här gemensamma utvecklingsprogrammet är resultatet av ett gott samarbete mellan skärgårdskommunerna i Östergötland och norra Småland och Region Östergötland. Tillsammans vill vi skapa goda möjligheter för skärgården att utvecklas, dels som turistmål men också med syfte att förbättra de långsiktiga villkoren för de boende och verksamma i området, säger Bengt Nordström (Mp) 1:e vice ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland.

 

Här kan du läsa hela utvecklings programmet:

 

https://wssext.regionostergotland.se/Politiska%20dokument/Trafik%20och%20samhällsplaneringsnämnden/2017%20Trafik-%20och%20samhällsplaneringsnämnden/2017-06-08/06%20Beslutsärenden/6.1%20Gemensamt%20utvecklingsprogram%20för%20kust%20och%20skärgård.pdf

 

Bengt Nordström (Mp)                                               Tel: 073-140 56 43
1:e vice ordförande i Trafik- och
samhällsplaneringsnämnden

 

Koalition för Östergötland är den politiska majoriteten i Region Östergötland bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

Taggar:

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Tillsammans vill vi skapa goda möjligheter för skärgården att utvecklas
säger Bengt Nordström (Mp) 1:e vice ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden