Ja till Ostlänken!

Region Östergötlands politiker uttalar sig om Nationella infrastrukturplanen.

Regeringen har beslutat om fastställandet av Nationella infrastrukturplanen för åren 2018-2028. Planen innebär att över 700 miljarder kommer att satsas på infrastrukturen under tolvårsperioden 2018-2029.

- Ostlänken är den första etappen av nya stambanor för snabbtåg, som kommer att bli än viktigare efter beslutet om att Fehmarn-Bält-förbindelsen kommer att stå klar 2028. I Danmark byggs banan söderut från Kastrup ut med fler spår och för högre hastigheter, därför är det viktigt att det även byggs en höghastighetsjärnväg i Sverige, säger Göran Gunnarsson (C), regionråd.

- Ostlänken vidgar arbetsmarknaden kraftigt för östgötar. En timmes pendling till Stockholm är kortare restid än vad många Stockholmare har till jobbet. En integrerad Mälardalsregion där Östergötland ingår är bra. Det är däremot olyckligt att tidplanen för färdigställandet av Ostlänken förskjutits från år 2028 till 2033, säger Mats Johansson (S), regionråd.

Sträckan Linköping-Norrköping är redan hårt belastad och Östgötatrafiken behöver mer spårkapacitet för att kunna utveckla trafiken för att tillgodose efterfrågan på tågresor i länet. Vi bidra gärna till att snabba på planarbetet i nära samverkan med länsstyrelsen och berörda kommuner.

- Den fortsatta utbyggnaden av godsstråket Hallsberg-Mjölby med dubbelspår fullföljs under planperioden. Bana/väg- projektet Motala-Mjölby som invigdes 2013 har bidragit till att skapa positiv utveckling i bägge kommunerna. Projektet visar tydligt hur en bättre infrastruktur påverkar entreprenörskap och framtidstro positivt, säger Margareta Fransson (Mp), regionråd.

Den fortsatta utbyggnaden norrut är viktig för den kommande bad- och aktivitets- anläggningen Lalandia i Motala. Den bidrar också till utvecklingen av Östergötland som ett av landets viktigaste logistikcentrum.

- Förbifart Söderköping löser upp en flaskhals på E22-an. Särskilt sommartid bildas ofta långa köer vid broöppningar för Göta kanal. För besöksnäringen i skärgården - Sankt Anna, Gryt och ner till Västervik och Tjust – innebär det bättre förutsättningar. För pendlare från Västervik, Valdemarsvik och Söderköping blir det kraftiga förbättringar vilket innebär bättre förutsättningar till en utökad arbetsmarknadsregion för boende på dessa orter, säger Anita Jernberger (L) regionråd.

För Östergötland är det tre stora projekt som får pengar.

Mats Johansson (S) regionråd Tel: 072- 541 75 89

Margareta Fransson (Mp) regionråd Tel: 070- 261 08 43

Anita Jernberger (L) regionråd Tel: 073- 094 76 47

Göran Gunarsson (C) regionråd Tel: 072 - 206 66 88

Taggar:

Prenumerera