Mandatperiodens sista regionbudget

PRESSMEDDELANDE

Koalition för Östergötland bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet presenterar idag mandatperiodens sista budget. I den tillförs ytterligare 60 miljoner kronor till vården. Det är ytterligare en investering så att vi nu har satsat närmare 700 miljoner till vården under mandatperioden. Till det kommer 20 miljoner som vi skjuter till för att kvalitetssäkra städningen på Universitetssjukhuset för att förbättra patientssäkerheten och minska risken för vårdrelaterade infektioner.

- Under mandatperioden har vi visat tydliga satsningar. 700 miljoner extra är mycket pengar som satsat för att vi ska ha en hög kvalitet och bra tillgänglighet i den östgötska vården, säger Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande

Hälso- och sjukvården står inför en utmanande framtid. Vi får en allt äldre befolkning som ställer allt högre krav på att vården ska fungera väl. Koalition för Östergötland har alltjämt ett särskilt fokus på insatser som leder till ökad jämlikhet, stärkt konkurrenskraft, och klimatneutralitet.

  • Jämlikhet - Regionen ska aktivt arbeta för att utjämna skillnader i hälsa mellan såväl befolkningsgrupper, länsdelar och stadsdelar. Alla som kommer i kontakt med vården och övrig regional verksamhet ska behandlas jämställt och likvärdigt utifrån sina behov när det gäller vilka resurser och insatser man får ta del av.
  • Konkurrenskraft - Fokus ligger på att skapa så goda förutsättningar som möjligt för sysselsättning och näringsliv. Östergötland ska vara en tillväxtregion med en bra infrastruktur, ett växande näringsliv och ett brett kulturliv.
  • Klimatneutralitet - Klimatfrågan ska ges prioritet och väsentliga steg ska tas mot målsättningen att Region Östergötland ska vara en klimatneutral regionorganisation 2020. I detta ligger en utveckling av kollektivtrafiken som innebär att den blir konkurrenskraftig i förhållande till det privata bilresandet.

- Vi har en bra bredd i budgeten som stärker flera områden. Den belyser flera strukturförändringar, främst inom sjukvården, nödvändiga för att säkra långsiktig hållbarhet i välfärden, säger Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

För mer information:

Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, 072-541 75 89, mats.e.johansson@regionostergotland.se

För information sker regionfullmäktiges budgetdebatt idag tisdag. Regionfullmäktiges sista möte för mandatperioden fortgår även under onsdagen och går att följa via webben regionostergotland.se

 

Koalition för Östergötland är den politiska majoriteten i Region Östergötland bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media