Margareta Fransson deltar på EU-forum

Margareta Fransson (MP), regionråd, deltar på EU-forum den 8 maj. På dagordningen är arbetet med EU-handslaget. EU – handslaget är ett verktyg för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. Vad finns det för goda exempel och vilka är de viktiga framtidsfrågorna för EU?

För mig har det varit viktigt att tydliggöra att vi har fyra beslutsnivåer och att det blir allmänt känt. Det är i grunden en demokratifråga. Många beslut som fattas på EU nivå får påverkan direkt i människors vardag. Här har EU-handslaget varit viktigt, säger Margareta Fransson (MP), regionråd

För Region Östergötland har det bland annat inneburit gemensamma aktiviteter med kommunerna, ett utvecklat koncept för hur vi kan påverka EU från regionen och att vi har tagit fram en årsöversikt som bekriver viktiga händelser i EU ur ett östgötskt perspektiv, säger Margareta Fransson (MP), regionråd

 

För mer information, kontakta: Margareta Fransson (MP), 070-261 08 43

Taggar:

Prenumerera

Media

Media