Region Östergötland leder arbetet med att ta fram en regional skogsstrategi

PRESSMEDDELANDE

Skogen är av stor betydelse för Östergötland. Nu förbereder vi ett arbete med att ta fram en regional skogsstrategi för att lyfta fram det vi är bra på i Östergötland.

 

Regeringen arbetar i bred dialog med organisationer i det civila samhället och myndigheter för att ta fram ett nationellt skogsprogram. Visionen för programmet är ”Skogen - det gröna guldet - ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Läs mer om visionen genom att klicka här.

För att uppnå denna vision förbereder nu Region Östergötland tillsammans med Vreta Kluster och LRF arbetet med att ta fram en regional skogsstrategi för Östergötland. Idag, fredagen 2 juni, anordnas ett första möte där aktörer aktiva inom hela bioekonomins värdekedja skog, från skogsbruk, företagande, produktion, förädling och utveckling m.m., bjudits in för att ge input till vad en sådan strategi skulle kunna innehålla.

- Östergötland har goda förutsättningar att ta en tätposition när det gäller omställningen till en biobaserad ekonomi, inte minst genom tillgången till mycket skog och att det finns aktörer som har kunskap om hur den kan användas. Genom en regional strategi för skogen vill vi lyfta fram det vi är bra på i Östergötland, säger Göran Gunnarsson ordförande i Trafik och Samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland.

 

Program
Moderator: Malin Forsgren, Cleantech Östergötland
10.00 - 10.10 Inledning - Peter Karlsson, Region Östergötland
10.10 - 10.40 Skogsnäringens storlek och struktur i Östergötland - Anna Åman, LRF Östergötland
Hur kan Östergötlands styrkeområden bidra till utvecklingen i skogen - Kristian Petersson, LRF Östergötland
10.40 - 11.00 Hot & hinder för att förverkliga visionen - panelsamtal med representanter för skogsnäringen
11.00 - 11.20 Möjligheter med fokus på innovationer - Johan Bergh, professor, Inst för skog och träteknik, Linnéuniversitetet
11.20 - 11.50 Öppen diskussion - uppsamling av möjligheter, styrkor, hot och hinder.
11.50 - 12.00 Summering & nästa steg - Peter Borring, ordf LRF Östergötland, Göran Gunnarsson, Region Östergötland

Tid: den 2 juni kl 10-12 + lunch. Vi bjuder på lunch.
Anmälan: Vänligen meddela eventuella allergier i samband med anmälan. Anmäl dig senast den 31 maj till bokning@vretakluster.se

Varmt välkommen!

Vreta Kluster
 

 

 

Göran Gunnarsson (C)                                          Tel: 072-206 66 88
Ordförande i Trafik- och
Samhällsplaneringsnämnden

 

Koalition för Östergötland är den politiska majoriteten i Region Östergötland bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

Taggar:

Prenumerera

Multimedia

Multimedia