Regionfullmäktiges försök med varvade talarlistor skjuts upp

PRESSMEDDELANDE

Försöket med varvade talarlistor som skulle inledas vid onsdagens regionfullmäktige skjuts fram. Målet är fortfarande att det ska genomföras men för att nå en god effekt behöver metoden diskuteras ännu ett varv innan genomförande.

 

- Vårt mål är att vi ska bli mer jämställda i regionfullmäktige och att vi ska se att fler kvinnor deltar i debatten. Det är ett demokratiskt viktig mål, säger Eva Andersson (S), regionfullmäktiges ordförande.

Förslaget om att införa varvade talarlistor har behandlas internt i gruppledarsammanhang vid flera tillfällen och det finns ett brett stöd för att införa varvade listor i regionfullmäktige.

- Oppositionen har hört förslaget om att försöka med varvade talarlistor vid sammanträdet 14 februari och inte haft några invändningar. Därför tycker jag det är märkligt att de nu reagerat så sent. Vi skjuter nu fram förslaget för ytterligare diskussioner internt, säger Eva Andersson (S), regionfullmäktiges ordförande.

Onsdagens regionfullmäktige kommer att fortskrida som vanligt och innebär att den som först begär ordet också får ordet först, oavsett kön.

Fakta:
Varvade talarlistor innebär att varannan man och varannan kvinna ska ges ordet i talarstolen. Alla har dock rätt att tala.

 

Koalition för Östergötland är den politiska majoriteten i Region Östergötland bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

Prenumerera

Media

Media