Välkomnar regeringens satsning på vårdpersonal

PRESSMEDDELANDE

Idag presenterar regeringen en välfärdssatsning för landets landsting och regioner. Denna gång rör det sig om en satsning på 2 miljarder för goda arbetsvillkor och utvecklande arbetssätt för vårdpersonal. Dessa tillskott kommer tillsammans med den tidigare presenterade patientmiljarden för en mer tillgänglig och samordnad vård innebära 134  nya miljoner för Region Östergötland.

- Det här är viktiga pengar som på allvar stärker välfärden och ger oss chansen att förbättra vårdpersonalens arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter, säger Kaisa Karro (S), regionråd

Att utveckla arbetsmiljön och att satsa på att utbilda vårdens personal är nödvändigt för skapa en trygg och säker vård för patienten. Satsningen innebär att medel fördelas till landstingen/regionerna för att förbättra personalsituationen och utveckla vårdens verksamheter.

Regionen får använda medlen för att se över arbetsvillkor, erbjuda kompetensutveckling, öka bemanningen och utveckla arbetssätt i syfte att vårdpersonal ska arbeta kvar inom hälso- och sjukvården.

- Satsningen kommer också att ge möjligheter att bibehålla och öka vårdyrkenas attraktivitet, och ge möjligheter till utveckling. I förlängningen ger detta en högre personaltäthet och bättre vård, säger Kaisa Karro (S), regionråd

 

För mer information, kontakta:

Kaisa Karro (S), regionråd, på 072-555 90 27

 

 

 

 

Koalition för Östergötland är den politiska majoriteten i Region Östergötland bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

Taggar:

Prenumerera

Multimedia

Multimedia