Vårdplatserna ska säkras

PRESSMEDDELANDE

Den senaste tiden har vårdplatserna uppmärksammats i media. För oss som arbetar dagligen med att komma till rätta med vårdplatssituationen ser mediabilden värre ut än vad den egentligen är. Det finns problem, men alla ska erbjudas vård om de blir skadade eller sjuka.

- Vi vill att östgötarna ska veta att om de blir skadade eller sjuka under sommaren så kommer den östgötska vården att finnas där för dem, säger Anders Härnbro (S), regionråd.

En faktor som ofta faller bort i sammanhanget är att antalet planerade operationer minskar rejält under sommarperioden. Det innebär att sjukhusen inte heller behöver lika många vårdplatser. Samtidigt skulle den politiska majoriteten gärna se att vi kunde ha fler vårdplatser öppna. Den enskilt största orsaken till problematiken är bristen på sjuksköterskor.

- Tyvärr saknar arbetsmarknaden utbildade sjuksköterskor idag. Det gör att vi behöver se alternativa lösningar för att alla ska kunna få den bästa tänkbara vården när de behöver den, säger Anders Härnbro (S), regionråd.

Den politiska majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet har tidigare visat 17 olika åtgärder som har satts in eller kommer sättas in för att lösa vårdplatssituationen. Det är:

 

Fler medarbetare

 • Satsning på betald specialistutbildning för sjuksköterskor
 • Förstärkt introduktion för undersköterskor och sjuksköterskor
 • AT/ST-läkarsatsningar
 • Introduktionsprogram för nyanlända med sjukvårdsutbildning
 • Svenskautbildning för medarbetare
 • Sommarbonus

Styrning och organisation

 • Daglig styrning av vårdplatser i länet
 • Programmet Hållbar verksamhet, med fokus på vårdplatser och operationsprocesser
 • Ny sammanhållen primärvårdsorganisation (PVC)
 • Bättre och samordnat administrativt stöd till vården (CVU)
 • Samarbete över gränser – Kluster
 • Magnetmodellen

Förändrade metoder

 • Nära vård
 • Patientsäkerhet
 • Digitalt först
 • Personcentrerad vård
 • Skapa oberoende av hyrpersonal

 

För mer information:

Anders Härnbro (S), regionråd, 072-451 74 30

 

Koalition för Östergötland är den politiska majoriteten i Region Östergötland bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

Prenumerera

Media

Media