Om oss

Bolagets affärsidé är att förvärva och förvalta fastigheter med hög avkastning och förädlingspotential