Om oss

Kristiansten Festning er et viktig identitetsskapende område for Trondheim by. Festningen er en spydspiss i Nasjonale Festningsverks arbeid med å kombinere utvikling og ivaretakelse av de nasjonale festningsverkene. Nasjonale Festningsverk skal tilrettelegge og koordinere for utviklingen, aktivitetene og samarbeidspartnerne på festningen slik området blir enda mer attraktivt for kulturvirksomhet og rekreasjonsområde.