Om oss

Kultur och Näringsliv är en medlemsorganisation med ca 300 medlemmar. Medlemsbasen är jämnt fördelad mellan företag och kulturorganisationer, vilket gör Kultur och Näringsliv till ett unikt nätverk. Verksamheten är inriktad på att stärka länken mellan kulturvärlden och näringslivet, och genom ökad information sprida de positiva värden som är förknippade med gränsöverskridande samarbeten. Kultur och Näringsliv grundades 1988, och har kontor i Stockholm och Göteborg. www.kulturnaringsliv.se