4,8 miljoner kronor i ökat stöd till musikarrangörer

Kulturrådet fördelar 31 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till 72 arrangörer inom musikområdet. Dessutom fördelas 4,7 miljoner kronor i projektbidrag till 41 arrangörer. Tillsammans är det en ökning med 4,8 miljoner kronor som görs tack vare regeringens budgethöjning till det fria kulturlivet. Bidragen till musikarrangörer främjar utbudet av högkvalitativ musik som publiken kan ta del av genom konserter och festivaler i hela landet. 

Sju arrangörer får verksamhetsbidrag för första gången, några av dessa är Huskvarna Folkets Park i Jönköping, LP Flamenco/Coffeino i Stockholm, Kulturföreningen Kaos i Rättvik och Göteborgs Internationella Orgelakademi. Bland projektbidrag som beviljas bidrag finns det 18 arrangörer som får bidrag för första gången så som Gefle Metal Festival, Fergus Records för Packmopedsturnén 2018 i Värmland, Storsjöyran i Östersund och Ubbhults Barockfestival. 

Sex riksorganisationer får stöd för främjande insatser. Bidragen går till att stärka professionaliseringen av arrangörsleden och till vidareförmedling av bidrag till minst 200 arrangörer i hela landet.

Svensk Live som verkar för popmusiken får 1,3 miljoner kronor för att stärka sina medlemmars konsertarrangemang. Utöver detta får Svensk Live – Unga arrangörsnätverk ett bidrag om 1 miljon kronor för att kunna subventionera sina medlemmars konserter. 

I år görs en extra satsning på svenskt körliv genom Sveriges Körförbund. Det gäller Nordklang och VoNo för presentation av projektet Flickan med svavelstickorna. 

Kulturrådets referensgrupp har lagt stor vikt vid bedömning av konstnärlig kvalitet, mångfald, jämställdhet, barn- och ungdomsperspektiv samt förnyelse. Frågan om rimliga gager till musiker är något som ständigt beaktas. 

Kulturrådets ökade satsning på det fria musiklivet möjliggör en extra utlysning för projektbidrag för musikarrangörer 22 mars–19 april 2018. 

 

Ytterligare information
Magnus Lemark
Handläggare
Telefon: 08 519 264 58
magnus.lemark@kulturradet

Luciana Marques
Handläggare 
Telefon: 08 519 264 66
luciana.marques@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera

Media

Media