Citat

Det har varit spännande att ta del av kulturplanerna och se hur dessa prioriteringar har tolkats. De nio regionerna har fått extra tilldelning med anledning av styrelsens prioriteringar.
Kulturrådets styrelseordförande Ulrika Stuart Hamilton
Regeringens satsning visar på bibliotekens viktiga roll som demokratisk mötesplats och nav för läs- och språkutveckling, kunskap och information. Tanken är att bidragen ska utjämna ojämlikheter och lägga grunden för en långsiktigt stärkt biblioteksverksamhet i hela landet.
Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef på Kulturrådet
Det är oerhört glädjande att få det viktiga demokratiska uppdraget att utveckla kulturskolorna. Det är en fantastisk verksamhet där många av våra främsta artister och musiker har sin bakgrund – och många framtida förmågor kommer att växa fram.
Staffan Forssell, Kulturrådets generaldirektör
Vi vill bidra till att konstnärer får ordentligt betalt för sitt arbete. En förutsättning är att utställningsarrangörerna har rimliga budgetar för att verka långsiktigt. Dessutom måste de statliga kulturpengarna få större spridning i hela landet. Under 2018 kommer vi att undersöka hur det ska gå till.
Bongi MacDermott på Kulturrådet
Vi vill bidra till att stärka områdets utveckling. Bland annat måste de statliga kulturpengarna få större spridning i hela landet. Under 2018 kommer vi att undersöka hur det ska gå till!
Bongi MacDermott
Många av de uppdrag vi fått av regeringen handlar om att nå nya målgrupper och att verka för ett inkluderande samhälle. Vi välkomnar satsningar som leder till att mer kvalitativ konst och kultur når ut till fler!
Staffan Forssell, Kulturrådets generaldirektör
En så stor satsning på det fria kulturlivet ger oss bättre förutsättningar att leva upp till de kulturpolitiska målen; att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling och stärka konstnärernas arbetsvillkor.
Staffan Forssell, Kulturrådets generaldirektör
Sverige har en av de främsta cirkusskolorna i världen. Rapporten visar att vi måste skapa förutsättningar för att fler cirkusartister kan uppträda här i Sverige och nå en ny och ännu större publik
Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet
– Kulturen bygger broar mellan människor och det behovet blir allt starkare i ett samhälle med ökad polarisering. Kreativa platser bidrar med engagemang och gemenskap.
Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet
Det är roligt att följa en satsning som utvecklats så positivt. Bokstart står för nytänkande och att överbrygga klyftor i samhället med fokus på språk och läsning.
Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet.
Det är oerhört glädjande med stora investeringar i kulturen och att Kulturrådet får förtroende att arbeta ännu mer för biblioteken, den fria konsten, kulturskolorna och de nationella minoriteterna.
Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet.