Nationell strategi för kulturskolan

Report this content

Idag, den 19 mars, presenterade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke en nationell strategi för kommunala kulturskolan. Kulturrådet kommer ha en bärande roll i och med det nyinrättade nationella kulturskolecentret.

Regeringen förslår ett nationellt mål för insatser som ska stödja de kommunala kulturskolorna. Målet är att främja en mer jämlik och tillgänglig kulturskola av hög kvalitet. Det gäller såväl kulturutbud som undervisning. För att nå det nationella målet presenteras tre satsningar:

  • utvecklingsbidrag
  • stöd till nationell samordning
  • kompetensförsörjning

Utvecklingsbidrag

De 100 miljoner som sedan 2016 årligen fördelats till kulturskolan görs om till ett utvecklingsbidrag. Bidraget ska fördelas av det nationella kulturskolecentret som nu inrättas på Kulturrådet. Bidraget görs om för att bli mer träffsäkert när det gäller kommunernas behov av nya arbetssätt för att nå fler barn och för att utveckla undervisningen.

Stöd till nationell samordning och kulturskolecentrum

Kulturrådet inrättar under år 2018 ett nationellt kulturskolecenter inom myndigheten. Tio miljoner avsätts sedan årligen för detta ändamål. Kulturskolecentrets uppgift är att stödja kulturskolan när det gäller erfarenhetsutbyte, samverkan och uppföljning. Kunskapsuppbyggnad och spridning av aktuell forskning ingår också i centrets uppgifter.

– Kulturskolan är viktig och uppdraget visar på ett stort förtroende för oss som myndighet, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet.

Kompetensförsörjning

En annan uppgift för kulturskolecentret handlar om att kartlägga behovet av pedagoger i kulturskolan på kort och lång sikt. Det råder brist på pedagoger bland annat på grund av pensionsavgångar. Universitets- och högskolerådet ska i sin tur inventera relevanta utbildningar för de som vill arbeta inom kulturskolan. Tillsammans ska myndigheterna skapa nätverk för kompetensfrågorna. Regeringen satsade i höstbudgeten på ett så kallat kulturskolekliv för att lösa lärarbristen. Satsningen blir permanent och uppgår till 25 miljoner kronor för 2018, och därefter 40 miljoner kronor årligen.

– Det är ett spännande uppdrag som Kulturrådet fått och vi ser fram emot en aktiv dialog med landets musik- och kulturskolor för att kunna stötta dem i deras arbete att nå målet som regeringen nu har satt upp, säger Jenny Löfström Ellverson, handläggare Kulturrådet.

Ytterligare information
Jenny Löfström Ellverson
Handläggare
Telefon: 08 519 264 29
jenny.lofstrom@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Prenumerera

Citat

Kulturskolan är viktig och uppdraget visar på ett stort förtroende för oss som myndighet.
Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet
Det är ett spännande uppdrag som Kulturrådet fått och vi ser fram emot en aktiv dialog med landets musik- och kulturskolor för att kunna stötta dem i deras arbete att nå målet som regeringen nu har satt upp.
Jenny Löfström Ellverson, handläggare Kulturrådet