Kulturrådet storsatsar på små barns språk

Report this content

Att prata, läsa, rimma och ramsa är det bästa sättet att stärka barns språkutveckling. Nu storsatsar Kulturrådet på de allra minsta i projektet Bokstart.


Barns språkutveckling börjar tidigt. De vuxna som finns i barns närhet är de som allra bäst kan hjälpa barnen att utveckla sitt språk. Att läsa böcker är ett sätt, men det handlar också om att prata, leka och umgås.

Bokstart vänder sig till föräldrar med barn mellan noll och tre år, och till de yrkesgrupper som står familjerna närmast: förskolepersonal, personal inom barnhälsovården och bibliotek. Syftet är att ge föräldrarna bra stöd i att stimulera barnens språk.

-Vi vill stärka samarbetet mellan olika yrkesgrupper som jobbar med barn eftersom vi har sett att nätverk ger förutsättningar för barns språkutveckling. Nu vill vi erbjuda resurser i form av kunskap, verktyg och inspiration till fler projekt, säger Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef på Kulturrådet.

Projekt och nätverk runtom i landet kan söka ekonomiskt bidrag från Kulturrådet. På Bokstarts nya webbplats www.bokstart.se finns en kunskapsbank med fördjupade artiklar om barns språk, konkreta metoder för samverkan, inspiration och informationsmaterial att beställa till projekten.

Bokstart har prövats som pilotprojekt i Sverige mellan 2015 och 2017, i Göteborg, Landskrona, Södertälje, Jämtland Härjedalen och Västernorrlands län, men nu siktar Kulturrådet högre, med fler regioner och fler projekt.

-Vi har fått i uppdrag av regeringen att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande verksamhet och Bokstart är ett bra exempel på hur vi arbetar med uppdraget. Det känns utmärkt att satsningen får växa och att fler får ta del av innehållet, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet.

Totalt satsar Kulturrådet 40 miljoner kronor på projektet som ska pågå i fyra år. På www.bokstart.se finns mer information om erfarenheterna från pilotprojekten och hur andra länder arbetar med Bokstart. 

Helene Oljons
Pressansvarig
08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Maria Telenius
Projektledare
08-519 264 44
maria.telenius@kulturradet.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

-Vi vill stärka samarbetet mellan olika yrkesgrupper som jobbar med barn eftersom vi har sett att nätverk ger förutsättningar för barns språkutveckling.
Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef på Kulturrådet