Nio regioner får extra pengar till kultur

Kulturrådets styrelse har fattat beslut om 1,24 miljarder kronor i stöd till regional kulturverksamhet. Samtliga 20 regioner som ingår i kultursamverkansmodellen får höjda statsbidrag. Nio av regionerna har fått extra tilldelning.

Kulturrådets styrelse har särskilt uppmärksammat nio regioner vid årets fördelning av statsbidrag. De regioner som prioriteras den här omgången är Blekinge, Gävleborg, Jämtland/Härjedalen, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Sörmland, Västerbotten och Västra Götaland.

Styrelsens prioriteringar har gjorts med de nationella kulturpolitiska målen som grund. Prioriteringarna handlar om:

  • att ta tillvara digitaliseringens och teknikens möjligheter, 
  • att utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, det vill säga använda nya arbetssätt, plattformar, residensverksamhet, interregional samverkan, 
  • att ge utrymme till konst- och kulturområden med svag regional struktur, exempelvis design, samtida bild- och formkonst, dans.

– Det har varit spännande att ta del av kulturplanerna och se hur dessa prioriteringar har tolkats, säger Kulturrådets styrelseordförande Ulrika Stuart Hamilton. De nio regionerna har fått extra tilldelning med anledning av styrelsens prioriteringar.

Regeringen har beslutat om en treårig satsning på biblioteken i landet. Som ett led i det får alla landsting/regioner en tillfällig förstärkning av sina anslag och Kulturrådets styrelse fördelar därför totalt 22 miljoner extra i sitt beslut.

Ytterligare information
Erik Åström
Koordinator
Telefon: 08 519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det har varit spännande att ta del av kulturplanerna och se hur dessa prioriteringar har tolkats. De nio regionerna har fått extra tilldelning med anledning av styrelsens prioriteringar.
Kulturrådets styrelseordförande Ulrika Stuart Hamilton