305 musikarrangörer får stöd av Kulturrådet

Kulturrådet har idag fördelat bidrag till 305 musikarrangörer i hela Sverige. Många av mottagarna får stöd för första gången.

Hälften av arrangörerna som får projektbidrag är nya bidragsmottagare och inom verksamhetsbidraget hade 26 aktörer inget verksamhetsbidrag förra året. Kvalitet, mångfald, förnyelse och utveckling, geografisk spridning samt ett jämställdhetsperspektiv är de kulturpolitiska prioriteringar som har varit vägledande för beslutet.

Kulturrådet beviljar drygt 32,2 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till 242 aktörer. Flera av nykomlingarna verkar i huvudsak inom populärmusikaliska uttryck, till exempel KF Gaphals i Linköping, Musikens Makt i Luleå och Pustervik Kultur i Göteborg. Verksamhetsbidrag beviljas för konsertverksamhet året om, genomförande av festivaler och främjande insatser för arrangörer i hela landet. 63 organisationer har samtidigt beviljats projektbidrag, varav 35 för första gången. Det är främst festivaler och konsertserier som får projektstöd.

Några exempel på festivaler som får stöd är Helyllehänget i Håverud, Sundsvalls Gitarrfestival och NOordinary av kollektivet Ladieslovehiphop. Exempel på konsertserier som fått stöd är Musik i Tagaborg, Bullret jazzklubb i Malmö och packmopedsturnén i Värmland. Kulturrådet fick in totalt 491 ansökningar den här bidragsomgången.

– Vi kan konstatera att musikarrangörerna står för en imponerande bredd och infrastruktur som gör det möjligt att sprida konserter runt om i hela Sverige. Vi ser även att festivaler spelar en stor roll för det nationella musiklivet, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. 

Bakgrund: Sedan juni 2018 gäller nya riktlinjer för de som söker verksamhetsbidrag eller projektbidrag till musikarrangörer. Nytt för i år är att bidraget även kan sökas av enskilda näringsidkare med F-skattsedel. Vi prioriterar även arrangörer med annan typ av medfinansiering än kommunal och/eller regional, som intäkter från biljettförsäljning. Den vidareförmedling av arrangörsbidrag som ett antal riksorganisationer ägnat sig åt har också upphört i och med de nya riktlinjerna.

Ytterligare information
Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi kan konstatera att musikarrangörerna står för en imponerande bredd och infrastruktur som gör det möjligt att sprida konserter runt om i hela Sverige. Vi ser även att festivaler spelar en stor roll för det nationella musiklivet.
Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet