Stärkta bibliotek i hela landet

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en treårig satsning för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige. Under perioden 2018–2020 får Kulturrådet 225 miljoner kronor per år att fördela. Satsningen går under namnet Stärkta bibliotek i hela landet och syftar till att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet.

– Regeringens satsning visar på bibliotekens viktiga roll som demokratisk mötesplats och nav för läs- och språkutveckling, kunskap och information. Tanken är att bidragen ska utjämna ojämlikheter och lägga grunden för en långsiktigt stärkt biblioteksverksamhet i hela landet, säger Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef på Kulturrådet.

I regeringens budgetproposition för 2018 finns en tydlig ambition att stärka kulturen, bland annat genom satsningar på bibliotek och kulturskolor. 250 miljoner kronor avsätts årligen för att öka bibliotekens utbud och tillgänglighet. 25 miljoner kronor går till läs- och litteraturfrämjande insatser inom kultursamverkansmodellen

Läs mer
Under 2018 äger två ansökningsomgångar rum – en på våren och en på hösten. Riktlinjer för ansökningar och information om prioriteringar meddelas i februari. Ansökningsperioder: 15 mars–12 april och 14 augusti–11 september.

Bidragsfördelningen utgår från verksamhetsområden och målgrupper som prioriteras i bibliotekslagen och inom ramen för denna stödja insatser utifrån sökande kommuners behov. Stärkta bibliotek i hela landet genomförs i samarbete med Kungliga biblioteket och tar hänsyn till den nationella biblioteksstrategin som är under arbete.

Information om den nya bibliotekssatsningen publiceras löpande på Kulturrådets webbplats och sociala medier. Den 16 februari arrangerar Kulturrådet ett webbinarium där satsningen Stärkta bibliotek i hela landet presenteras. Webbinariet spelas in så det går att titta på i efterhand.

I samband med det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna presenterar Kulturrådet seminariet Stärkta bibliotek i hela landet den 8 februari.

Ytterligare information
Nina Frid
Handläggare
Telefon: 08 519 264 02  
nina.frid@kulturradet.se

Susanna Höijer
Handläggare
Telefon: 08 519 264 50
susanna.hoijer@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Regeringens satsning visar på bibliotekens viktiga roll som demokratisk mötesplats och nav för läs- och språkutveckling, kunskap och information. Tanken är att bidragen ska utjämna ojämlikheter och lägga grunden för en långsiktigt stärkt biblioteksverksamhet i hela landet.
Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef på Kulturrådet