Förskolan prioriteras i Skapande skola

Report this content

Förskolor samt barns och elevers eget skapande prioriteras när Kulturrådet fördelar 175 miljoner kronor till förskolor och grundskolor för nästa läsår.

Skolor som har ett fördjupat arbetssätt inom konstområdena har också prioriterats. För förskolans del gäller även kravet att bidrag endast kan beviljas till områden som bedöms ha låg tillgång till konst och kultur.

– Vi ser en positiv utveckling av Skapande skola där skolor och förskolor fortsätter att fördjupa sitt arbete inom olika konstområden. Möjligheten till barnens eget skapande ökar och blir en tydligare del i skolornas strategiska arbete med Skapande skola, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.

Två exempel på förskolesatsningar finns i Värmland och Östergötland:

  • I Vadstena knyts en bildkonstnär till tre förskolor för att erbjuda femåringar fördjupning i bildkonst. Tanken är att barnen tillsammans med konstnären och pedagogerna går på utställningar, beskriver och tolkar konstverk och arbetar med eget skapande på förskolan. Det fördjupande bildkonstarbetet kopplas till daglig språkutveckling.
  • I Karlstad har kommunen medvetet valt att söka pengar för ett färre antal förskolor i kommundelar med låg tillgång till kultur. Projektet startar med en teaterföreställning som barnen sedan jobbar vidare med tillsammans med en konstpedagog inom bild, foto och film. Barnens egna filmer samlas ihop till en gemensam filmvisning.

För elfte året fördelar vi pengar till landets kommunala och fristående skolor via deras huvudmän. I årets omgång sökte 30 fler fristående för- och grundskolor bidraget jämfört med förra läsåret. Flera mindre kommuner som inte sökt de senaste åren har också återkommit. Eftersom förskolan prioriterats får grundskolan inte lika mycket pengar som tidigare år. Men samtidigt prioriteras de kommuner som nu långsiktigt börjat fördjupa sitt arbete med konstnärliga uttryck i skolan. Skapande skola har gått från att gälla högstadiet år 2008 till att omfatta hela grundskolan. Sedan 2015 också förskolan. För andra året fördelas bidraget samtidigt till grundskolan och förskolan.  

Bidrag till Skapande skola

Se filmen om Skapande skola

Ytterligare information
Lykke Pörtfors
Handläggare
Telefon: 08 519 264 56
lykke.portfors@kulturradet.se

Nardin Crisbi
Handläggare
Telefon: 08 519 264 65
nardin.crisbi@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi ser en positiv utveckling av Skapande skola där skolor och förskolor fortsätter att fördjupa sitt arbete inom olika konstområden. Möjligheten till barnens eget skapande ökar och blir en tydligare del i skolornas strategiska arbete med Skapande skola.
Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.