Nationellt kulturskolecentrum inrättas på Kulturrådet

Kulturrådet får tio miljoner kronor av regeringen för att inrätta ett nationellt kulturskolecentrum inom myndigheten. Uppdraget handlar om att samordna och stödja den kommunala kulturskolan. Att fördela bidrag, ansvara för statistik, följa och sprida forskning samt identifiera utvecklingsbehov ingår i uppdraget.

Syftet med satsningen är att göra den kommunala kulturskolan mer tillgänglig och jämlik. Kulturskolecentret kommer att arbeta med utvecklingsfrågor för musik- och kulturskolan. Centret ska samverka kring frågor som kunskapsutveckling och uppföljning samt statistik och forskning. 

– Det är oerhört glädjande att få det viktiga demokratiska uppdraget att utveckla kulturskolorna. Det är en fantastisk verksamhet där många av våra främsta artister och musiker har sin bakgrund – och många framtida förmågor kommer att växa fram, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.

Sedan 2016 fördelar Kulturrådet årligen cirka hundra miljoner kronor i utvecklingsbidrag till landets musik- och kulturskolor. De kommunala musik- och kulturskolorna har haft och har alltjämt stor betydelse för barns och ungas kulturutövande. Många barn och unga får här möjlighet att utveckla sina intressen och talanger. Satsningen på ett nationellt centrum innebär att verksamheten kan utvecklas ytterligare när det gäller bredd, kvalitet och tillgänglighet. 

För att förbättra förutsättningarna att rekrytera lärare till kulturskolan genomför regeringen en permanent satsning på ett så kallat kulturskolekliv. Kulturskoleklivet motsvarar 25 miljoner kronor för 2018, och därefter 40 miljoner kronor årligen från 2019. Medlen förvaltas av utbildningssektorn. 

 

Ytterligare information
Jenny Löfström Ellverson
Handläggare
Telefon: 08 519 264 29
jenny.lofstrom@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera

Citat

Det är oerhört glädjande att få det viktiga demokratiska uppdraget att utveckla kulturskolorna. Det är en fantastisk verksamhet där många av våra främsta artister och musiker har sin bakgrund – och många framtida förmågor kommer att växa fram.
Staffan Forssell, Kulturrådets generaldirektör