Fyra miljoner till svenska musikutgivningar

Folkmusikduon Marin/Egeland, popgruppen The Embassy och tidig musik-ensemblen Ensemble Villancico är exempel på artister vars produktioner nu beviljats stöd. Kulturrådet fördelar vid årets andra ansökningsomgång drygt fyra miljoner i bidrag till 77 utgåvor på 66 musikbolag. Totalt inkom 305 ansökningar.

Andra exempel på produktioner som får stöd ”Kontrapoetik” av elektroakustiska artisten Maria W Horn, barnmusikskivan ”Jazzoo 2” av jazzgruppen Oddjob och Louise Hoffstens visproduktion ”Röster ur mörkret”. 

Syftet med stödet är att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla musikutgivningar. Kulturrådet strävar efter mångfald vad gäller verk, artister och upphovspersoner. 

Bland de produktioner som beviljas bidrag är andelen musiker som är kvinnor 40 procent och andelen män 60 procent, att jämföra med samtliga ansökningar där andelen kvinnor är 32 procent och andelen män 68 procent. Arbetsgruppen som fattar beslut om bidraget har vid sitt möte diskuterat den senaste tidens rapportering i media om sexuella trakasserier och övergrepp inom kulturlivet. I detta beslut har man, utöver andelen medverkande kvinnor och män i produktionerna, tagit särskild hänsyn till jämställdhet i ett vidare perspektiv, som berör frågor om vem som har makt, inflytande och resurser inom svensk musikutgivning. 

I grund och botten handlar detta om att kulturpolitiken ska skapa förutsättningar för människor att utöva, uppleva och ta del av konst och kultur på lika villkor, oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet och funktion.

 

Ytterligare information
Jakob Linder Eknor
Handläggare
Telefon: 08 519 264 60
jakob.linder.eknor@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera

Media

Media