Kungsleden säljer två fastigheter i Lidköping och Alvesta

Kungsleden AB (publ) fortsätter att renodla sitt fastighetsbestånd i enlighet med strategin och säljer fastigheterna Valhall 8 i Lidköping samt Alvesta 13:28 i Alvesta. Den totala köpeskillingen uppgår till knappt 62 Mkr, vilket är i nivå med de bokförda värdena.

Köpare av kontorsfastigheten Valhall 8 är det kommunägda bostadsföretaget ’AB Bostäder i Lidköping’. Fastigheten ligger på Mellbygatan i den centrala delen av Lidköping och har en uthyrningsbar area på omkring 6 000 kvadratmeter. Frånträde sker i oktober.

Fastigheten Alvesta 13:28 är en mindre industrifastighet på Ågårdsvägen i Alvesta med en uthyrningsbar area på omkring 9 700 kvadratmeter. Frånträde äger rum i september. Kungsleden lämnar därmed orten.

”Arbetet med att skapa en större, mer koncentrerad och högkvalitativ fastighetsportfölj inom valda segment och regioner pågår för fullt. Vi är därför glada över att sälja ytterligare två icke-strategiska fastigheter ur vår portfölj”, säger Kungsledens transaktionschef Ylva Sarby Westman.


Foto: Valhall 8

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se
Ylva Sarby Westman, Transaktionschef Kungsleden | tfn 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

www.kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 4/9 2014 kl. 16.30. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.

Taggar:

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Arbetet med att skapa en större, mer koncentrerad och högkvalitativ fastighetsportfölj inom valda segment och regioner pågår för fullt. Vi är därför glada över att sälja ytterligare två icke-strategiska fastigheter ur vår portfölj.
Ylva Sarby Westman, Transaktionschef Kungsleden