Frigör företagets fulla förmåga

Vilka styrdokument behöver ett företag och hur ska en policy skrivas? Hur ska arbetet med styrdokumenten göras så att de fungerar som en ram för företagskulturen? Genom ett fungerande värdegrundsarbete och välarbetade policydokument finns mycket att vinna för ett företag.

Policyhandboken ger inspiration och praktisk vägledning för den som ska formulera och utforma ett företags olika policydokument.

Alla noterade företag måste varje år gå igenom alla sina policyer och rapportera till styrelsen att de är aktuella samt hur de tillämpats. Eftersom policyer numera har en så central roll i ledningen av företag är det nödvändigt att det finns en redogörelse för vad en policy är. Policyhandboken kan förhoppningsvis fylla detta behov, säger Gustaf Wettergren, bokens författare.

Det finns en stor möjlighet för företag att nå ökad lönsamhet genom att ta vara på den glöd som finns i att arbeta med företagets värdegrund och policyer, att utveckla dessa, och att ständigt ladda med ny energi, säger Helga Laurin, förläggare på Liber.

Om författaren:
Gustaf Wettergren är civilekonom och har varit verksam inom bland annat Johnsonkoncernen, Marabou, Telia Mobile och Svenska Spel. Boken bygger på erfarenheter från ett långt yrkesliv som ekonomiansvarig i både stora och små företag.

Fakta:
Titel: Policyhandboken
Författare: Gustaf Wettergren
Förlag: Liber
Format: Mjukband, trådbunden
ISBN: 978-91-47-12236-3

 

Jonna Cornell
Marknadsansvarig, Högskola och professionella
jonna.cornell@liber.se
Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Besök www.liber.se.

Taggar:

Om oss

Liber grundades redan 1897 och är Sveriges största läromedelsföretag. Vi har en bred utgivning av läromedel, akademisk kurslitteratur och managementlitteratur som riktar sig till hela utbildningsmarknaden, från grundskola och gymnasium till universitet och högskola och professionella yrkesutövare. Besök www.liber.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar

Citat

Det finns en stor möjlighet för företag att nå ökad lönsamhet genom att ta vara på den glöd som finns i att arbeta med företagets värdegrund och policyer, att utveckla dessa, och att ständigt ladda med ny energi.
Helga Laurin, förläggare på Liber.
Alla noterade företag måste varje år gå igenom alla sina policyer och rapportera till styrelsen att de är aktuella samt hur de tillämpats. Eftersom policyer numera har en så central roll i ledningen av företag är det nödvändigt att det finns en redogörelse för vad en policy är. Policyhandboken kan förhoppningsvis fylla detta behov.
Gustaf Wettergren, bokens författare.