Dela

Om oss

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Besök www.liber.se.

Kontakt

 • Terri Herrera

  Presskontakt


  Riddargatan 12A 1tr 114 35 Stockholm
  +46 70-432 22 26
  http://editk.se
 • Jonna Cornell

  Marknadsansvarig, Högskola och professionella


  Liber SE-113 98 Stockholm Råsundavägen 18
  +46 70-540 61 10
  http://www.liber.se
 • Helga Laurin

  Förläggare


  Liber SE-113 98 Stockholm, Råsundavägen 18
  08-690 90 64
  https://www.liber.se
 • Citat

  Den här boken vänder sig till dig som vill utvecklas som ledare och som människa, och som vill se till att ditt företag är redo att tackla framtiden. Jag har gjort mitt yttersta för att ge dig en mångsidig och intresseväckande bild av morgondagen och dess utmaningar
  Emma Pihl
  Emma Pihl ger en samlad bild av framtidens utmaningar och handfasta råd för att hantera och förbereda sig inför den. Innehållet är konkret, handfast, inspirerande och lika lätt att läsa från pärm till pärm som att slå upp och läsa mitt i
  Helga Laurin, Förläggare Liber AB
  Jag vill göra det enklare för dig att utveckla din potential i stället för att kompromissa eller lägga viktiga delar av ditt liv åt sidan. I min bok visar jag hur du kan förhålla dig till livets utmaningar på ett sätt som frigör resurser och sänker hinder. Du kan välja ett liv och ett ledarskap, där du lever enligt samma goda värden oavsett om du coachar en grupp genom frustration, strävar mot världsrekord eller reser jorden runt,
  författaren Cecilia Duberg
  I dag är det den framgångsrika ledarens främsta uppgift att skapa en organisation med utrymme för snabba förändringar. Det kräver ett mer komplext tänkande och fokus på människorna i organisationen. I ”Lejonagendan” introduceras konkreta metoder som kan användas direkt. De kommer att göra ledarskapet roligare, organisationen mer framgångsrik och människorna i den lyckligare – på samma gång
  Helga Laurin, förläggare på Liber.
  Idag är konkurrensen hårdare än någonsin, nästan oavsett vilken verksamhet vi befinner oss i. ”Förändring” är ett ledord och förändringen sker snabbt på alla fronter. Att få människor att hantera förändringar är kanske den viktigaste uppgiften för en chef, idag och i morgon
  Azita Shariati
  Azita Shariati har skrivit en personlig ledarskapsbok som kommer att inspirera och hjälpa andra ledare och blivande chefer att hitta sitt ledarskap. Hennes målmedvetenhet och inställning att ”allt är möjligt” gör henne till en förbild för oss alla
  Helga Laurin, förläggare på Liber
  I Interneteran är konventionellt styrda företag och organisationer dödsdömda. Livstiden för företag har minskat med 50 år bara under de senaste 100 åren. Den här boken presenterar en alternativ managementmodell som möjliggör de nya affärskraven på snabbhet, agilitet och ständig innovation. Modellen är redan applicerad hos världens mest framgångsrika Internetbolag och har nu börjat spridas över hela världen i samband med en ökande global konkurrens
  författarna Annika Steiber och Sverker Alänge.
  Förmågan att förbli entreprenöriell och ständigt förnyas kommer att vara avgörande för alla företag i en innovationsekonomi. Denna bok är en unik analys av nya managementmodeller som utvecklas i Silicon Valley
  Helga Laurin, förläggare på Liber.
  Jag vill verka för att alla investeringar blir fossilfria. Det är det allra viktigaste för världen, Sverige och Länsförsäkringar, för att minska vår klimatpåverkan.”
  Pär Holmgren, naturskadespecialist Länsförsäkringar AB, f.d. meteorolog.
  Genom att arbeta för att bli Sveriges viktigaste serviceleverantör ville vi bidra till ett Sverige där alla ses som en tillgång på arbetsmarknaden. Nyckeln till framgången har varit att satsa på den sociala hållbarheten i företaget
  Monica Lingegård, vd Samhall.
  Det vi ser nu på energimarknaden är en smärre revolution. En historisk omvandling där vi går från att vara bulkleverantör till att vara en partner kring hållbara energilösningar
  Jonas Abrahamsson, vd E.ON.
  Hållbart företagande är framtiden. Boken visar hur man implementerar hållbar utveckling i företagen så att det blir långsiktigt hållbart och ekonomiskt lönsamt
  Helga Laurin, förläggare på Liber.
  Det är en bok inom segmentet management som ringar in vilka spelregler du måste känna till både som ägare och extern vd innan du kliver på ett uppdrag. Om man tar till sig det som sägs i boken vågar vi påstå att förutsättningarna är goda för att samspelet lyckas. Bolaget, ägaren och även den externa vd:n får därmed den utveckling de så väl förtjänar
  Agneta Olsson, författare till Extern VD- Så Lyckas du.
  För att lyckas med uppdraget som extern vd eller ledare i ett ägarlett bolag behöver man inte bara kunskap om företaget fungerar rent affärsmässigt. Det behövs också förståelse för subtila dimensioner som är kopplade till ägarna: vad vill de med sitt företag, vilka är deras värderingar, hur starkt är deras känslomässiga band till företaget? Extern VD – så lyckas du, ger dig framgångsnycklarna
  Helga Laurin, förläggare på Liber
  Här är boken som tar ett helhetsgrepp om psykopater på jobbet. Läs den för att få tips och råd kring hur du upptäcker psykopater redan vid rekryteringstillfället, hur du hanterar en anställd, hur du avslutar och hur du inte går på samma nit igen
  Helga Laurin, förläggare på Liber
  Vår okunskap ger psykopater fribiljett i arbetslivet
  Christina Davisson
  Brexit, börsoro, negativ ränta, krig, kriser och oljepriser som rasar påverkar förutsättningarna för många organisationer. Förändringarna kan komma plötsligt och få stora, omedelbara konsekvenser. Ibland sker de gradvis men förändrar spelreglerna på en marknad helt och hållet. En trögrörlig, hierarkisk styrmodell av det klassiska snittet, med budgeten i centrum för styrmodellen, kan fungera bra i en stabil omvärld. När osäkerhet och förändring blir ett normaltillstånd krävs något annat
  Knut Fahlén
  Denna revolutionerande bok visar hur du kan skapa ett mer flexibelt företag! Ett företag där kontrollen av verksamheten sker kontinuerligt och dynamiskt, baserat på vad som händer runt omkring oss, och där förvaltningen av företags resurser sker i linje med medarbetarnas behov
  Helga Laurin, förläggare på Liber
  Butiksboken har blivit en riktig klassiker inom detaljhandelsområdet. Vi är så stolta över att den nu utkommer i en tredje omarbetad upplaga. Boken ger inspiration och handledning kring hur man utvecklar ett framgångsrikt butikskoncept, hur man förbättrar sin kundservice, hur effektiva säljprocesser skapas och mycket mer
  Helga Laurin, förläggare på Liber
  I Sverige har online ökat med 700 % de senaste 16 åren och spelar idag en avgörande roll för landets ekonomiska välmående. Lokalt i Sverige bidrar online till 10 % på landets BNP samt 33 % av hela vårt lands BNP-tillväxt. Det digitala bidrar alltså i dag till en tredjedel av det som ska bygga vårt lands ekonomiska välstånd och framtida generationers välfärd. Det kan låta pretentiöst men boken kan i förlängningen bidra till att säkra upp våra barns välfärd genom att öka kunskapen hos Sveriges marknadsförare inom digital marknadsföring och försäljning
  Rufus Lidman, författare till boken Så blir du bäst på digital marknadsföring.
  För att kunna skapa trygghet i sina digitala marknadssatsningar måste man först veta vilka verktyg som finns till förfogande, deras för- och nackdelar samt hur de bäst används på ett modernt sätt 2016 och framåt. Den här boken visar hur!
  Helga Laurin, förläggare på Liber
  Jag skrev boken eftersom jag vill lyfta frågan om hur viktigt det är att vi, på riktigt, blir medvetna om vårt eget affärsmässiga uppförande – både internt på företaget och externt mot marknaden. Goda relationer är allt i business. Den som konsekvent visar upp ett gott business behavior bygger förtroende över tid
  Annmarie Palm
  Business behavior – vad är det? Annmarie Palm berättar i sin bok hur man genom att kvalitetssäkra sina affärsrelationer lägger grunden för lönsamma affärer och ett eget gott professionellt rykte. Boken är fylld av exempel och handfasta råd – små insatser som gör skillnad
  Helga Laurin, förläggare på Liber.
  Mellanchefen har en av arbetslivets mest spännande och utmanande positioner. En mellanchef har fortfarande möjligheten att gå in och arbeta operativt, men har också den fantastiska möjligheten att vara den som förestår en enhet och är med och leder utvecklingen
  Helena Källerman
  Boken Uppdrag mellanchef har ett tydligt fokus på mellanchefens vardag – i praktiken. Vad man behöver kunna, förstå och hur olika saker i organisationen påverkar chefsrollen. Jag hoppas och tror att den kommer att vara ett stort stöd i mellanchefens dagliga arbete
  Helga Laurin, förläggare på Liber
  Modellen ”matrisorganisation” är nu återigen i ropet efter att ha tillämpats till och från under de senaste trettio åren. Vi ser en efterfrågan på litteratur att sticka i händerna på de chefer och medarbetare som ska arbeta i dessa strukturer. Matrismanifestet kommer att visa vägen
  Helga Laurin, förläggare på Liber.
  Vi är mycket glada för avtalet med Coursio om ett strategiskt partnerskap. I vår verksamhet strävar vi alltid efter att hitta nya, innovativa sätt att bedriva lärande. Coursio har med sin plattform visat vilka möjligheter enkelhet och mobilitet ger vid implementering av nya lösningar. Vi ser mycket fram emot samarbetet med dem
  Åsa Norberg, VD Liber AB
  Avtalet med Liber är ett viktigt steg i rätt riktning för Coursio och marknaden är mogen för vårt tjänsteerbjudande. Liber är ett modernt företag som ser en potential inom vårt affärsområde
  Christoffer Elings-Pers, VD och grundare av Coursio
  Jan Lundberg tar ett exakt och modernt grepp på ledarskap som jag tror kommer att attrahera många. Boken är lätt att ta till sig och träffsäkert illustrerad. Jag är säker på att den kommer hjälpa många till nya framgångar och insikter i sitt arbetsliv
  Helga Laurin, förläggare på Liber
  Ett ledarskap är alltid en individuell resa för ledaren. Han eller hon måste börja med sig själv. Det är där förnyelsen ligger
  Jan Lundberg
  Vikten av ett genuint, autentiskt ledarskap belyses i boken genom en rad enkla och talande illustrationer, som är mycket användbara i samtal om ledarskap inom alla verksamheter
  Anna-Karin Laurell, VD Buskowskis
  Dina tips likt en uppslagsbok i ledarskap sammanfaller med din egen ledarskapsidé. Dessutom har du lyckats förpacka ett tämligen komplicerat ämne till något som är lätt att ta till sig utan att krångla sönder budskapen. Jag kommer att rekommendera boken till många
  John Brattmyhr VD Skansen
  Den är mycket bra och läsvärd för många blivande chefer men även personer som redan jobbar som chefer
  Frank Hollingworth, ägare Restaurangakademin
  En icke fungerande chef kan fullständigt lamslå en organisation. En av de viktigaste uppgifterna i en verksamhet är därför att rekrytera rätt chefer/ledare - utifrån rätt profil. Framtidens ledare hjälper dig förstå vilka egenskaper och kompetenser du ska söka efter hos en ledare för att ditt företag ska kunna utvecklas på bästa sätt
  Helga Laurin, förläggare på Liber
  Ledarförsörjning är helt avgörande för framtidens företag. Framgång kan blixt- snabbt bli motgång. ”Framtidens Ledare” är helt enkelt ett måste för den som har ett ansvar för ledarförsörjning i en organisation
  Michaël Berglund, Chefsrekryterare, Michaël Berglund Executive Search AB
  Enkelt och översiktligt om de utmaningar företag och organisationer ställs inför när det gäller att hitta ledare och utveckla talang. Mer checklistor än management-mumbo jumbo
  Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare
  Författarna beskriver mycket koncist de utmaningar framtidens ledare står inför och ger handfasta råd till både rekryterare och chefer som vill fördjupa sitt ledarskap
  Helena Wessman, Konserthuschef / General Manager Berwaldhallen – Sveriges Radios Symfoniorkester – Radiokören
  Författarna visar i nya upplagan hur den blå oceanens strategi hjälper företagare att skapa ett nytt marknadsutrymme, som kännetecknas av ny efterfrågan där vinst- och tillväxtmöjligheterna är så mycket större
  Helga Laurin, förläggare på Liber.
  Engagerande bok om hur företag tar sig från att vara en i mängden till att bli det unika företaget som kunden inte ser några alternativ till
  Lars Bengtsson, professor i industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola.
  I tider när vi alla brottas med frågor kring livspussel, tids- och resursbrist och livskvalitet visar den här boken hur man kan ta kontroll över sin egen tid genom att fokusera på det som verkligen gör skillnad. Det är med glädje vi lanserar en bok som för så många kan skapa en förenklad vardag
  Anders Abrahamsson, förläggare på Liber
  Vi verkar vara oerhört fästa vid det som är och har varit, men vi har svårt att se och ta till oss det nya. Vanans makt är så stor att alla som fortsätter göra som de brukar riskerar att bli omsprungna.
  Peter Siljerud
  Vi är övertygade om att det behövs fler förebilder som är kvinnor, så att allt fler i arbetslivet kan dra nytta av deras erfarenheter och kunskap. Genom de 26 framgångsrika kvinnornas berättelser visar vi hur resan i karriären ser ut, vilka utmaningar de möter, faktorer som varit avgörande för deras framgång och också de möjligheter som finns. Vi har skrivit en bok som vi själva saknat, en ledarskapsbok som visar vägen Bortom glastaket
  Lena Gustafsson och Ulrika Sedell
  Förebilder är viktiga, men det är lika viktigt att undanröja strukturella hinder och skapa ett uppmuntrande och inspirerande företagsklimat
  Pauline Grindvall
  Det här är en bok om det unga, driftiga Sverige i dag. En bok jag själv saknade som ung entreprenör. Vi behöver fler unga med drömmar och ambitioner som vågar bygga livskraftiga tillväxtbolag
  Pauline Grindvall
  Boksamarbetet med Liber är ett win-win-samarbete som vi rekommenderar i vår tidskrift. När vi premiärsålde böcker på mässan Eget Företag i Stockholm märkte vi att vi träffat rätt i ämnesvalet för de första tre böckerna. Att öka vinsten, sälja mer och sänka skatten är viktigt för landets småföretagare. Bokserien är ett bra exempel på de kringprodukter som vi nu erbjuder på Driva Eget
  Anders Andersson, grundare tidskriften Driva Eget
  Företag är människor, och varken företagare eller deras medarbetare kan förstås veta allt. Vi ville ta fram konkreta handböcker för företagare som det ska löna sig att läsa och tillämpa. För att lyckas sökte vi en partner som har närkontakt med företagarvärlden, någon som precis som vi har kunskapsspridning som övergripande mål. Driva Eget blev den perfekta partnern
  Anders Abrahamsson, förläggare på Liber
  Idén till boken om mänskligt ledarskap fick jag när jag själv inte tyckte att jag klarade av att uppfylla teorins nästan orealistiska förväntningar på hur en bra ledare ska vara. Jag insåg då att ingen människa är fullständig och att framgång som ledare inte handlar om att vara perfekt och att alltid göra rätt, utan om att acceptera sin mänsklighet. Det är då vi når verklig framgång
  Kelly Odell, författare
  Budorden är tänkta som förhållningssätt till ledarskapet snarare än en manual. Alla som vill bli bättre ledare kan också bli det. Det handlar mer om hur än vad vi tänker runt människor, värderingar, motivation, makt och relationer.
  Kelly Odell, författare
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp