Dela

Om oss

Liber grundades redan 1897 och är Sveriges största läromedelsföretag. Vi har en bred utgivning av läromedel, akademisk kurslitteratur och managementlitteratur som riktar sig till hela utbildningsmarknaden, från grundskola och gymnasium till universitet och högskola och professionella yrkesutövare. Besök www.liber.se

Kontakt

 • Jonna Cornell

  Marknadsansvarig, Högskola och professionella


  Liber SE-113 98 Stockholm Råsundavägen 12
  +46 73-673 12 44
  http://www.liber.se
 • Helga Laurin

  Förläggare


  Liber SE-113 98 Stockholm, Råsundavägen 12
  08-690 90 64
  https://www.liber.se
 • Citat

  Det finns en stor möjlighet för företag att nå ökad lönsamhet genom att ta vara på den glöd som finns i att arbeta med företagets värdegrund och policyer, att utveckla dessa, och att ständigt ladda med ny energi.
  Helga Laurin, förläggare på Liber.
  Alla noterade företag måste varje år gå igenom alla sina policyer och rapportera till styrelsen att de är aktuella samt hur de tillämpats. Eftersom policyer numera har en så central roll i ledningen av företag är det nödvändigt att det finns en redogörelse för vad en policy är. Policyhandboken kan förhoppningsvis fylla detta behov.
  Gustaf Wettergren, bokens författare.
  Kundmötet är för tankning, medan tiden mellan kundmöten för resan mot endera lojalitet eller illojalitet.
  Inger Roos, bokens författare
  Alla företag, oberoende av om kärnan i deras erbjudanden är tjänster eller varor, är idag utsatta för hård konkurrens. Förmågan att hantera kundupplevelsen och skapa goda kundrelationer blir allt mer avgörande för hållbar framgång.
  Helga Laurin förläggare på Liber.
  Det har skrivits mängder av böcker i ämnet, många mycket övergripande och skrivna ur en filosofisk synvinkel. Den här boken är inspirerande men framför allt enkel och tydlig och gör att man kan implementera Leans verktyg i sin egen verksamhet OCH nå resultat med detta.
  Helga Laurin, förläggare på Liber
  Om man frågar ett antal personer om vad Lean är, får man lika många svar som antalet personer man frågar. Jag har många års praktisk erfarenhet av att ha arbetat med Lean i olika verksamheter och organisationer och har sett nyttan det kan ge. I denna bok vill jag på ett enkelt och tydligt sätt beskriva hur man gör för att införa, etablera och hålla lean levande i en verksamhet eller i en organisation.
  Åsa Meland, bokens författare
  ”Boken Big data beskriver hur företag kan samla in relevanta uppgifter och mäta statistik som hjälper dem att svara sina viktigaste affärsfrågor. Den innehåller många högprofilerade fallstudier från författarens arbete med några av världens mest kända varumärken”,
  Helga Laurin, förläggare på Liber
  För mig är rekrytering en affärsstrategisk fråga. Jag anser att personalstrategin är lika viktig som affärsstrategin i ett företag. Utan duktiga medarbetare får du inte den tillväxt du önskar.
  Viveka Holm, bokens författare.
  Boken belyser och behandlar rekrytering som en långsiktig affärsstrategi. Direkt kopplad till företagsidén och verksamhetens vision och företagskultur.
  Helga Laurin, förläggare Liber.
  Det är hög tid att förflytta fokuset från chefens betydelse för arbetsklimatet, till medarbetarnas ansvar att skapa en bra arbetsmiljö, utveckla sig själva och stötta sin chef. Boken hjälper dig att bli populär på jobbet, må bra och få högre lön om du är beredd att bedriva ett aktivt medarbetarskap
  författaren Anna Tufvesson
  Den här boken sätter fokus på vad du som medarbetare kan göra för att bidra till en bra arbetsplats och en positiv atmosfär. Genom att lära dig mer om hur människor fungerar, vad du kan göra för att bidra till egen och andras arbetsglädje och hur du kan påverka ditt eget engagemang och utveckla dig själv, kommer det bli ännu roligare att gå till jobbet
  Helga Laurin, förläggare Liber AB
  I boken har vi tagit avstamp i våra egna erfarenheter av att arbeta med och för kunden i fokus, samtidigt som vi undersökt hur företagsledare i olika typer av verksamheter ser på utmaningar och möjligheter i förhållande till sina kunder. I våra möten och intervjuer har vi upptäckt att det finns många likheter i synen på kundfokus och att de viktigaste nycklarna i stort är desamma, oavsett storlek och bransch. Under tiden som boken växt fram har vi blivit stärkta i vår uppfattning om att kundfokus i dag är (livs)nödvändigt för att driva och utveckla framgångsrika verksamheter
  Eva Bloch och Adéle Elmgart
  Förmågan att hantera kundupplevelsen och skapa goda kundrelationer blir allt mer avgörande för hållbar framgång. Boken vänder sig till dig som vill göra ditt företag mer kundorienterat och rustat för framtiden. Den innehåller konkreta råd och praktiska exempel så att du lär dig att hålla kunden i fokus
  Helga Laurin
  Säljare ska kunna sälja. Min nya bok riktar sig däremot till alla experter, rådgivare och frilansare som INTE kallar sig säljare men som måste fixa sina egna gig i framtiden. Vem skulle annars leverera uppdragen till dom? Många överlämnar sin framtid till sociala medier och digitala kontakter och inser inte att öga mot öga är den bästa sociala kanalen som finns för att skapa förtroende
  Ulla-Lisa Thordén, bokens författare.
  Det räcker inte längre att vara skicklig på vad du gör – du måste också kunna sälja in dina produkter och idéer – våga ta kontakt. Boken ger tips och handfasta råd om hur läsaren kan agera för att påverka andra och driva igenom sina idéer. Många känner en instinktiv motvilja att ”sälja” sig själva, men det går att lära sig det – och tycka att det är kul. Den här boken hjälper dig att våga ta steget
  Helga Laurin, förläggare Liber AB
  Idag är kommunikation själva navet i hela samhällsdebatten. Alla tycker till om allt, allt färre tycks veta något. Därför är det viktigare än någonsin att ledare och kommunikatörer planerar sin kommunikation noggrant. Det är helt avgörande för att nå affärsmål och skapa rätt relationer med medarbetare och omvärld.
  Peter Erikson.
  Boken är en sann klassiker på området och den nya upplagan är uppdaterad med fler praktikfall och exempel. Den har också helt omarbetade avsnitt om bl a omvärldsförändringar, sociala medier och etik/CSR-frågor.
  Helga Laurin
  Den här boken vänder sig till dig som vill utvecklas som ledare och som människa, och som vill se till att ditt företag är redo att tackla framtiden. Jag har gjort mitt yttersta för att ge dig en mångsidig och intresseväckande bild av morgondagen och dess utmaningar
  Emma Pihl
  Emma Pihl ger en samlad bild av framtidens utmaningar och handfasta råd för att hantera och förbereda sig inför den. Innehållet är konkret, handfast, inspirerande och lika lätt att läsa från pärm till pärm som att slå upp och läsa mitt i
  Helga Laurin, Förläggare Liber AB
  Jag vill göra det enklare för dig att utveckla din potential i stället för att kompromissa eller lägga viktiga delar av ditt liv åt sidan. I min bok visar jag hur du kan förhålla dig till livets utmaningar på ett sätt som frigör resurser och sänker hinder. Du kan välja ett liv och ett ledarskap, där du lever enligt samma goda värden oavsett om du coachar en grupp genom frustration, strävar mot världsrekord eller reser jorden runt,
  författaren Cecilia Duberg
  I dag är det den framgångsrika ledarens främsta uppgift att skapa en organisation med utrymme för snabba förändringar. Det kräver ett mer komplext tänkande och fokus på människorna i organisationen. I ”Lejonagendan” introduceras konkreta metoder som kan användas direkt. De kommer att göra ledarskapet roligare, organisationen mer framgångsrik och människorna i den lyckligare – på samma gång
  Helga Laurin, förläggare på Liber.
  Idag är konkurrensen hårdare än någonsin, nästan oavsett vilken verksamhet vi befinner oss i. ”Förändring” är ett ledord och förändringen sker snabbt på alla fronter. Att få människor att hantera förändringar är kanske den viktigaste uppgiften för en chef, idag och i morgon
  Azita Shariati
  Azita Shariati har skrivit en personlig ledarskapsbok som kommer att inspirera och hjälpa andra ledare och blivande chefer att hitta sitt ledarskap. Hennes målmedvetenhet och inställning att ”allt är möjligt” gör henne till en förbild för oss alla
  Helga Laurin, förläggare på Liber
  I Interneteran är konventionellt styrda företag och organisationer dödsdömda. Livstiden för företag har minskat med 50 år bara under de senaste 100 åren. Den här boken presenterar en alternativ managementmodell som möjliggör de nya affärskraven på snabbhet, agilitet och ständig innovation. Modellen är redan applicerad hos världens mest framgångsrika Internetbolag och har nu börjat spridas över hela världen i samband med en ökande global konkurrens
  författarna Annika Steiber och Sverker Alänge.
  Förmågan att förbli entreprenöriell och ständigt förnyas kommer att vara avgörande för alla företag i en innovationsekonomi. Denna bok är en unik analys av nya managementmodeller som utvecklas i Silicon Valley
  Helga Laurin, förläggare på Liber.
  Jag vill verka för att alla investeringar blir fossilfria. Det är det allra viktigaste för världen, Sverige och Länsförsäkringar, för att minska vår klimatpåverkan.”
  Pär Holmgren, naturskadespecialist Länsförsäkringar AB, f.d. meteorolog.
  Genom att arbeta för att bli Sveriges viktigaste serviceleverantör ville vi bidra till ett Sverige där alla ses som en tillgång på arbetsmarknaden. Nyckeln till framgången har varit att satsa på den sociala hållbarheten i företaget
  Monica Lingegård, vd Samhall.
  Det vi ser nu på energimarknaden är en smärre revolution. En historisk omvandling där vi går från att vara bulkleverantör till att vara en partner kring hållbara energilösningar
  Jonas Abrahamsson, vd E.ON.
  Hållbart företagande är framtiden. Boken visar hur man implementerar hållbar utveckling i företagen så att det blir långsiktigt hållbart och ekonomiskt lönsamt
  Helga Laurin, förläggare på Liber.
  Det är en bok inom segmentet management som ringar in vilka spelregler du måste känna till både som ägare och extern vd innan du kliver på ett uppdrag. Om man tar till sig det som sägs i boken vågar vi påstå att förutsättningarna är goda för att samspelet lyckas. Bolaget, ägaren och även den externa vd:n får därmed den utveckling de så väl förtjänar
  Agneta Olsson, författare till Extern VD- Så Lyckas du.
  För att lyckas med uppdraget som extern vd eller ledare i ett ägarlett bolag behöver man inte bara kunskap om företaget fungerar rent affärsmässigt. Det behövs också förståelse för subtila dimensioner som är kopplade till ägarna: vad vill de med sitt företag, vilka är deras värderingar, hur starkt är deras känslomässiga band till företaget? Extern VD – så lyckas du, ger dig framgångsnycklarna
  Helga Laurin, förläggare på Liber
  Här är boken som tar ett helhetsgrepp om psykopater på jobbet. Läs den för att få tips och råd kring hur du upptäcker psykopater redan vid rekryteringstillfället, hur du hanterar en anställd, hur du avslutar och hur du inte går på samma nit igen
  Helga Laurin, förläggare på Liber
  Vår okunskap ger psykopater fribiljett i arbetslivet
  Christina Davisson
  Brexit, börsoro, negativ ränta, krig, kriser och oljepriser som rasar påverkar förutsättningarna för många organisationer. Förändringarna kan komma plötsligt och få stora, omedelbara konsekvenser. Ibland sker de gradvis men förändrar spelreglerna på en marknad helt och hållet. En trögrörlig, hierarkisk styrmodell av det klassiska snittet, med budgeten i centrum för styrmodellen, kan fungera bra i en stabil omvärld. När osäkerhet och förändring blir ett normaltillstånd krävs något annat
  Knut Fahlén
  Denna revolutionerande bok visar hur du kan skapa ett mer flexibelt företag! Ett företag där kontrollen av verksamheten sker kontinuerligt och dynamiskt, baserat på vad som händer runt omkring oss, och där förvaltningen av företags resurser sker i linje med medarbetarnas behov
  Helga Laurin, förläggare på Liber
  Butiksboken har blivit en riktig klassiker inom detaljhandelsområdet. Vi är så stolta över att den nu utkommer i en tredje omarbetad upplaga. Boken ger inspiration och handledning kring hur man utvecklar ett framgångsrikt butikskoncept, hur man förbättrar sin kundservice, hur effektiva säljprocesser skapas och mycket mer
  Helga Laurin, förläggare på Liber
  I Sverige har online ökat med 700 % de senaste 16 åren och spelar idag en avgörande roll för landets ekonomiska välmående. Lokalt i Sverige bidrar online till 10 % på landets BNP samt 33 % av hela vårt lands BNP-tillväxt. Det digitala bidrar alltså i dag till en tredjedel av det som ska bygga vårt lands ekonomiska välstånd och framtida generationers välfärd. Det kan låta pretentiöst men boken kan i förlängningen bidra till att säkra upp våra barns välfärd genom att öka kunskapen hos Sveriges marknadsförare inom digital marknadsföring och försäljning
  Rufus Lidman, författare till boken Så blir du bäst på digital marknadsföring.
  För att kunna skapa trygghet i sina digitala marknadssatsningar måste man först veta vilka verktyg som finns till förfogande, deras för- och nackdelar samt hur de bäst används på ett modernt sätt 2016 och framåt. Den här boken visar hur!
  Helga Laurin, förläggare på Liber
  Jag skrev boken eftersom jag vill lyfta frågan om hur viktigt det är att vi, på riktigt, blir medvetna om vårt eget affärsmässiga uppförande – både internt på företaget och externt mot marknaden. Goda relationer är allt i business. Den som konsekvent visar upp ett gott business behavior bygger förtroende över tid
  Annmarie Palm
  Business behavior – vad är det? Annmarie Palm berättar i sin bok hur man genom att kvalitetssäkra sina affärsrelationer lägger grunden för lönsamma affärer och ett eget gott professionellt rykte. Boken är fylld av exempel och handfasta råd – små insatser som gör skillnad
  Helga Laurin, förläggare på Liber.
  Mellanchefen har en av arbetslivets mest spännande och utmanande positioner. En mellanchef har fortfarande möjligheten att gå in och arbeta operativt, men har också den fantastiska möjligheten att vara den som förestår en enhet och är med och leder utvecklingen
  Helena Källerman
  Boken Uppdrag mellanchef har ett tydligt fokus på mellanchefens vardag – i praktiken. Vad man behöver kunna, förstå och hur olika saker i organisationen påverkar chefsrollen. Jag hoppas och tror att den kommer att vara ett stort stöd i mellanchefens dagliga arbete
  Helga Laurin, förläggare på Liber
  Modellen ”matrisorganisation” är nu återigen i ropet efter att ha tillämpats till och från under de senaste trettio åren. Vi ser en efterfrågan på litteratur att sticka i händerna på de chefer och medarbetare som ska arbeta i dessa strukturer. Matrismanifestet kommer att visa vägen
  Helga Laurin, förläggare på Liber.
  Vi är mycket glada för avtalet med Coursio om ett strategiskt partnerskap. I vår verksamhet strävar vi alltid efter att hitta nya, innovativa sätt att bedriva lärande. Coursio har med sin plattform visat vilka möjligheter enkelhet och mobilitet ger vid implementering av nya lösningar. Vi ser mycket fram emot samarbetet med dem
  Åsa Norberg, VD Liber AB
  Avtalet med Liber är ett viktigt steg i rätt riktning för Coursio och marknaden är mogen för vårt tjänsteerbjudande. Liber är ett modernt företag som ser en potential inom vårt affärsområde
  Christoffer Elings-Pers, VD och grundare av Coursio
  Jan Lundberg tar ett exakt och modernt grepp på ledarskap som jag tror kommer att attrahera många. Boken är lätt att ta till sig och träffsäkert illustrerad. Jag är säker på att den kommer hjälpa många till nya framgångar och insikter i sitt arbetsliv
  Helga Laurin, förläggare på Liber
  Ett ledarskap är alltid en individuell resa för ledaren. Han eller hon måste börja med sig själv. Det är där förnyelsen ligger
  Jan Lundberg
  Vikten av ett genuint, autentiskt ledarskap belyses i boken genom en rad enkla och talande illustrationer, som är mycket användbara i samtal om ledarskap inom alla verksamheter
  Anna-Karin Laurell, VD Buskowskis
  Dina tips likt en uppslagsbok i ledarskap sammanfaller med din egen ledarskapsidé. Dessutom har du lyckats förpacka ett tämligen komplicerat ämne till något som är lätt att ta till sig utan att krångla sönder budskapen. Jag kommer att rekommendera boken till många
  John Brattmyhr VD Skansen
  Den är mycket bra och läsvärd för många blivande chefer men även personer som redan jobbar som chefer
  Frank Hollingworth, ägare Restaurangakademin
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp