Ny bok för företag som vill ta tag i hållbarhetsutmaningar

Report this content

Klimathotet är vår tids största utmaning. FN:s klimatpanel fastslog nyligen att jordens klimattemperatur är den högsta på 100 000 år och forskarna har gett mänskligheten några få år att stoppa den globala uppvärmningen, innan den gräns där klimatförändringarna inte längre ligger inom mänsklig kontroll passeras. Samtidigt råder det parallellt också ett stort behov av att ta oss an utmaningarna när det gäller ekonomisk och social hållbarhet. Näringslivet är en viktig faktor och i Hållbariseringen, utgiven av Liber, ges nycklarna till ett hållbart företagande, ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

– En stor del av lösningen på vår tids hållbarhetsutmaningar går att hitta inom näringslivet. De utsläpp som sker genom olika bolags affärsverksamhet är några av de i särklass största bovarna, men därför finns även många av lösningarna just där. Det räcker inte med att bara de största företagen ställer om. Alla företag behöver göra det, det vill säga även de som inte har storleken, musklerna, resurserna och en tillräckligt stor intern hållbarhetsexpertis. Det finns många som vill påbörja en hållbarhetsomställning, men inte vet hur, det är till dem som den här boken vänder sig i första hand, säger Mikael Botnen Diamant.

Omställningen till hållbart företagande går allt fortare. Allt fler företag inser det långsiktiga i en övergång till hållbara affärsmodeller, både när det gäller affärsmöjligheter och affärsrisker. Men få vet hur de ska ta sig an sin omställning.

Boken Hållbariseringen handlar om hur företag kan gå tillväga i sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i ett antal pusselbitar som kan läggas samman utifrån företagets specifika förutsättningar. Med hjälp av ett antal fiktiva case illustreras hur företag kan skapa en plan för hållbarhetsarbetet utifrån sina behov och utgångspunkter för att göra det mer konkret och strukturerat.

Författarna beskriver också vad företag behöver ha koll på och varför det är bråttom nu, utifrån perspektiven planetens begränsningar, den politiska utvecklingen och en efterfrågan i förändring. Vi befinner oss i hållbariseringens tid.

Det som möjligtvis gör hållbariseringen ännu mer kraftfull än tidigare skiften (globaliseringen och digitaliseringen) är att det drivs på av politiska beslut och regleringar, samt av människors alltmer legitimt ökande klimatoro och vilja att agera. Ett strategiskt och långsiktigt företag tar helt enkelt lärdom av historien och ser hållbariseringen som en oåterkallelig global rörelse som kommer att påverka det mesta (kanske allt) framåt. Det kommer att formas nya beteenden, drivkrafter och önskemål hos människor som både vill och behöver anpassa sig till de nya villkoren i samhället. Att vi måste förändra vårt sätt att leva, inte minst i västvärlden, är en grundförutsättning för att vi ska uppnå en hållbar balans.” — ur boken.

Mikael Botnen Diamant utbildar och föreläser för företag, organisationer och myndigheter i hålbarhetsomställning. Han deltog i förhandlingarna om Agenda 2030 som en av UD:s sakkunniga delegater och har en bakgrund inom Röda korset och Sida.

Carl-Johan Schultz är strateg och planner i kommunikationsbranschen och har kommit att alltmer inrikta sig på hållbarhetsfrågor och att utveckla varumärken i en mer hållbar riktning. Han driver frågan i branschen och föreläser om hållbarhetskommunikation.

För mer information och förfrågningar, kontakta: liber@fourpr.se

Liber är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag. Genom samarbete med de främsta forskarna och författarna erbjuder vi läromedel, kurslitteratur och managementlitteratur av hög kvalitet. Med målet att alla ska lyckas med sina studier står vi för kunskap som gör skillnad – genom hela livet.

Taggar:

Prenumerera

Citat

En stor del av lösningen på vår tids hållbarhetsutmaningar går att hitta inom näringslivet. De utsläpp som sker genom olika bolags affärsverksamhet är några av de i särklass största bovarna, men därför finns även många av lösningarna just där. Det räcker inte med att bara de största företagen ställer om. Alla företag behöver göra det, det vill säga även de som inte har storleken, musklerna, resurserna och en tillräckligt stor intern hållbarhetsexpertis
Mikael Botnen Diamant, utbildar och föreläser för företag, organisationer och myndigheter i hålbarhetsomställning