LightLab och NTU Singapore förlänger samarbete

  • Med UV-chip som möter målprestanda har en viktig fas i forskningssamarbetet mellan LightLab och NTU Singapore fullbordats
  • Båda parter ser ytterligare potential i både tekniken och det framgångsrika samarbetet
  • Parterna diskuterar därför möjligheten att förlänga och utöka samarbetet inom området UV-desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor

Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore), och LightLab undertecknade 8 december 2014 ett avtal kring forskningssamarbete, vilket ursprungligen var planerat att avslutas under innevarande år. Mot bakgrund av det framgångsrika samarbetet och de resultat som uppnåtts diskuterar parterna nu möjligheten att fortsätta och utöka samarbetet. Under tiden har NTU Singapore och LightLab kommit överens om att fortsätta samarbetet genom att förlänga det existerande avtalet kring forskningssamarbete fram till 31 mars 2018. Denna förlängning kräver ingen ytterligare finansiering från NTU eller LightLab.

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av ljus med fokus på
UV-rening, EEE Light®. LightLab har cirka 4 100 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Taggar:

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.