Ny styrelseordförande i LightLab Sweden AB

LightLabs styrelse har utsett Torkel Elgh till styrelseordförande fram till nästa årsstämma 11 maj 2017.

Bakgrunden är att Bolagets tidigare styrelseordförande, Jan Rynning, som tidigare meddelats tragiskt och oväntat avlidit till följd av sjukdom med hastigt förlopp.

Torkel Elgh har en bergsingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan och är idag utöver styrelseledamot i LightLab även styrelseordförande i AlfaWall AB och vice ordförande i Sweden China Green Tech Alliance. 

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 0550
E-post: info@lightlab.se

Mattias Klintemar, Valberedningens  Ordförande 
Tel: 46 (0)709 32 64 67

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 mars 2017 kl. 07:30 CET.

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av ljus med fokus på UV-rening, EEE Light® Technology. LightLab har cirka 4 400 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Taggar:

Om oss

LightLab är ett utvecklingsföretag vars affärsidé är att marknadsföra och utveckla en unik, miljövänlig belysningsteknik för licensiering till aktörer på den globala belysningsmarknaden. LightLabs erbjudande för licensiering till partners består både av teknologiplattformen, och försäljning av enskilda delkomponenter för licensiering anpassade till skilda behov