Ny styrelseordförande i LightLab Sweden AB

LightLabs styrelse har utsett Torkel Elgh till styrelseordförande fram till nästa årsstämma 11 maj 2017.

Bakgrunden är att Bolagets tidigare styrelseordförande, Jan Rynning, som tidigare meddelats tragiskt och oväntat avlidit till följd av sjukdom med hastigt förlopp.

Torkel Elgh har en bergsingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan och är idag utöver styrelseledamot i LightLab även styrelseordförande i AlfaWall AB och vice ordförande i Sweden China Green Tech Alliance. 

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 0550
E-post: info@lightlab.se

Mattias Klintemar, Valberedningens Ordförande 
Tel: 46 (0)709 32 64 67

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 mars 2017 kl. 07:30 CET.

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av ljus med fokus på UV-rening, EEE Light® Technology. LightLab har cirka 4 400 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Taggar:

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.