Dieselns död driver på ny hydraulikforskning

Linköpings universitet och Hudiksvalls Hydraulikkluster inleder nu STEALTH (Sustainable Electrified Load Handling), det största forskningsprojektet inom svensk hydraulik idag. Målet är att elektrifiera en av Sveriges viktigaste exportprodukter.

 

Mobil hydraulik är en viktig del av svensk fordonsindustri där Sverige idag är världsledande. För att behålla konkurrenskraften och för att säkra en viktig strategisk länk i svensk fordonsindustri startar nu Flumes (Fluida och Mekatroniska System) på Linköpings universitet ett forskningsprojekt tillsammans med HHK (Hudiksvalls Hydraulikkluster) och fem av dess medlemmar: Hiab, Sunfab, Huddig, Tube och OilQuick.

STEALTH har beviljats forskningsmedel från Fordonsstrategisk Forskning och Innovation och Energimyndigheten.

Energi som passerar genom hydrauliska system står för cirka två procent av all energianvändning i USA, vilket motsvarar energianvändningen för allt passagerar- och transportflyg. Förhållandet är sannolikt detsamma i Sverige. Genom STEALTH förväntas LiU och HHK nu spara 80 procent energi under själva användningen av hydrauliska kranar, vilket ger en genomsnittlig bränslebesparing på upp till 10 procent för en kranbil.

– Den potentiella samhällsvinsten och energieffektiviseringen är enorm. Hydrauliken är en lågt hängande frukt som har fått stå åt sidan för andra insatser som kostar långt mer per besparad liter diesel, säger LiU-forskaren Alessandro Dell'Amico, projektledare för STEALTH.

Genom STEALTH kan ny energieffektiv hydraulik hjälpa till att snabba på elektrifieringen av den globala fordonsflottan. Dessutom finns den strategiska kompetensen i Sverige – och den är tillgänglig för svenska företag.

– Tack vare STEALTH och Linköpings universitet, som är en akademisk partner till HHK, kan vi para vår industriella kreativitet med Sveriges starkaste akademiska institution inom hydraulik. Det betyder att världen kommer att få se många nya innovationer från Hudiksvall de kommande åren, säger Paul Bogatir klusterledare för HHK.

Att elektrifiera den mobila hydrauliken är en viktig samhällsfråga eftersom beslutsfattare ställer allt högre krav på bränsleförbrukning, partikelutsläpp och bullernivåer i stadsmiljöer. Städer över hela världen kommer inom bara några år att begränsa användningen av dieseldrivna lastbilar och andra tunga dieselfordon i stadskärnorna. Eldrift är en lösning på utmaningen.

– För att städer och logistik överhuvudtaget ska fungera måste även framtidens kranar, grävaggregat och lastväxlare anpassas för eldrift, säger Marcus Rösth, R&D Manager för Hiab Control Systems.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt

Dr. Alessandro Dell'Amico, Projektledare STEALTH,  alessandro.dellamico@liu.se

Tel: 013 28 27 32

Paul Bogatir, Klusterledare HHK,  paul.bogatir@hhk.world   

Tel: 0701 900 399

 

Om Hudiksvalls Hydraulikkluster, HHK

HHK startades 2011 och är ett industrikluster i och i närheten av Hudiksvall, med en kärna av företag som använder och utvecklar applicerad hydraulik. Hudiksvall har en lång historia av hydraulikutveckling och innovation. I Hudiksvall har det skapats hydrauliska innovationer under mer än 70 år och flera världsledande varumärken kommer från regionen. HHK:s medlemsbolag omsätter +15 MEUR och har cirka 1 500 anställda i Hudiksvall. Tillsammans exporterar medlemmarna till över 120 länder.

www.hhk.world

Om Flumes

Avdelningen för Fluida och mekatroniska system, Flumes, Linköpings universitet, bedriver tillämpad forskning och utbildning främst inom:

Hydrauliska system och komponenter

Modellering, simulering och optimering

Mobil robotik och fordon

Flygplanskonstruktion och flygplanssystem

Nyckelord för forskningen är systemeffektivitet och systemdynamik.

Vid Flumes finns en stark kombination av både teoretisk och experimentell forskning. Sedan 2017 är Flumes en akademisk partner till HHK.

www.iei.liu.se/flumes?l=sv

Pressmeddelandet skickat av  Monica Westman, Vetenskapsredaktör, Linköpings universitet

www.liu.se  013-28 68 39, monica.westman@liu.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media