Fem dagar om artificiell intelligens i Sverige

I vår kommer industri, företag och forskare att mötas under fem konferensdagar för att presentera nuläget inom artificiell intelligens i Sverige och hur utvecklingen i en nära framtid kommer att se ut. Först ut är Industrins dag om AI, 12 februari 2018 i Folkets Hus, Stockholm.

Dagarna är en del av den satsning på en miljard kronor som Knut och Alice Wallenberg Stiftelse under slutet av förra året tillkännagav för forskning inom artificiell intelligens inom ramen för WASP, Wallenberg Autonomous Systems and Software Program.

Satsningen har fått namnet WASP AI och leds av professor Danica Kragic Jensfelt, KTH. Tillsammans med docent Fredrik Heintz, Linköpings universitet, och Daniel Gillblad, chef för AI-forskning vid RISE SICS, ansvarar hon även för de fem konferensdagarna som äger rum i Folkets hus, Stockholm.  

Industrins dag om AI, 12 februari 2018

Temat för dagarna är artificiell intelligens där den första dagen, måndag 12 februari, kommer att beröra industrins möjligheter och utmaningar kring AI. Ett flertal av Sveriges större industrier deltar med presentationer av sina tillämpningar inom AI. Från flera av landets universitet deltar även forskare som kan berätta om AI-forskning som berör industrins utveckling.

Under de följande dagarna berörs ett flertal andra ämnen, se nedan.

Hela konferensschemat för våren:

12 februari, Industrin och AI

27 februari, Underhållning, lärande och AI

13 mars, Hälsa och AI

27 mars, Finans och AI

11 april, Samhälle, miljö och AI

– Vi vill att seminarierna ska leda till en bättre förståelse av hur långt Sverige har kommit inom artificiell intelligens, och vilka möjligheter och utmaningar som ryms inom området, säger Danica Kragic Jensfelt.

Målet med dagarna är att föra samman företag, akademi och andra organisationer för att de ska få tillfälle att presentera hur de idag använder sig av artificiell intelligens och hur de ser på framtida tillämpningar av AI inom olika områden.

– För mig är syftet att på ett öppet och inbjudande sätt få en inblick i vad som händer kring AI i Sverige. Jag hoppas att vi ska få fram en lång lista på sådant som är på gång, utmaningar och behov, säger Fredrik Heintz.

– Att forskare och företag träffas och diskuterar möjligheter och utmaningar med artificiell intelligens är utomordentligt viktigt, säger Daniel Gillblad.

Presentationerna från konferensdagarna kommer att sammanställas i en rapport som ska ge en sammanfattning av hur artificiell intelligens används idag inom olika sektorer i Sverige och vilka förväntningar och planer som finns på artificiell intelligens i en nära framtid.

Läs mer om konferensdagarna och dess tider: http://wasp-sweden.org/ai/ai4x/

Press och media

Press och media är välkomna att delta under hela eller delar av dagen. Meddela närvaro till Mikael Hansson, mikael.hansson@umu.se, 070-553 06 18.

Tid för intervju med arrangörerna sker lämpligen 12.30 – 14.00.

För mer information kontakta:

Danica Kragic, professor KTH, dani@kth.se, 08-790 67 29

Fredrik Heintz, docent Linköpings universitet, fredrik.heintz@liu.se, 070 - 089 56 89

Daniel Gillblad, chef för AI-forskning vid RISE SICS, daniel.gillblad@ri.se, 070 - 620 17 98

Pressmeddelandet skickat av  Monica Westman, Vetenskapsredaktör, Linköpings universitet

www.liu.se  013-28 68 39, monica.westman@liu.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar