Om oss

Inom LO jobbar vi tillsammans för ett bättre arbetsliv. Vi förhandlar med arbetsgivarna om löner, arbetsmiljö och arbetstider. Och vi arbetar för en bättre framtid för oss löntagare. LO-distriktet i Västsverige är det största av LOs 13 regionala distrikt i Sverige. Vi organiserar den fackliga och politiska samverkan, driver arbetsmarknadspolitiska frågor samt arbetar med ungdoms- och skolverksamhet på lokal och regional nivå. Vi arbetar för ett bättre arbetsliv i Västsverige och världen. LO-distriktet i Västsverige omfattar två län, Västra Götalands län och Hallands län, med totalt cirka 1,8 miljoner invånare. Tillsammans är vi i LO-distriktet i Västsverige 260 000 medlemmar. I områdets 55 kommuner finns vi representerade i 27 LO-fack och 9 LO-kommittéer. Ägarna är idag 58 avdelningar inom olika förbund med egna geografiska verksamhetsområden. LO-distriktets geografiska område sträcker sig till 40 mil från norr till söder och 30 mil från väster till öster.