Hur mår fåglarna i staden?

För första gången ska forskare undersöka om det bara är fördelar för fåglar att bli matade av människor. Bland annat ska forskarna från Lunds universitet studera om fåglarna tjänar mer på att bosätta sig i Luleå än i Malmö. Tesen är att fördelarna blir fler ju kallare klimatet är. 

Projektet ska under fem år undersöka småfåglars hälsa, överlevnad och häckningsframgång. Siktet är främst inställt på talgoxe och blåmes. Hur påverkas de av luftföroreningar? Val av föda? Stress i form av buller och gatubelysning? Temperatur? Svaren ska öka förståelsen för hur exploatering och förtätning av städer påverkar småfåglarnas liv.

Projektet leds av evolutionärekologen Caroline Isaksson vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund.

- Varje år ges enorma mängder mat till småfåglar, självklart i tron att det är av godo. Men är det alltid det? Vår hypotes är att fåglar tjänar mer på att flytta in till staden i kalla klimat än i milda.

Utgångspunkten är alltså att de positiva effekterna av fågelmatning för överlevnad överväger de negativa effekterna av luftföroreningar och annan stress när fåglar blir stadsbor i norr. I söder där klimatet är mildare skulle det vara tvärtom.

Studien ska också undersöka matningens för- och nackdelar kopplat till framgång att häcka.

Forskarna ska även utvärdera hur bra olika typer av fågelmat, exempelvis solrosfrön och jordnötter, är för talgoxar och blåmesar.

- Kanske finns det skräpmat även för fåglar. När vi är klara kan vi ge riktlinjer för hur och vad vi ska mata just dessa fåglar med för att de ska må så bra som möjligt, säger Caroline Isaksson.

Projektet börjar i Malmö, Helsingborg och Göteborg, men ska så småningom involvera fler städer runt om i Sverige. Forskarna från Lunds universitet samarbetar med såväl kommuner, länsstyrelser som intresseorganisationer.

I år tar forskarna hjälp av biologistudenter från Lund och Göteborg. Nästa år utökas studien och forskarna vill då att allmänheten, inte minst skolklasser och fågelklubbar, hjälper till med insamlandet av data.

De första delresultaten beräknas vara klara hösten 2018.  

För mer information

Caroline Isaksson, universitetslektor

Lunds universitet, biologiska institutionen

+46-46-222 17 80

caroline.isaksson@biol.lu.se

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar