Komplex bakgrund till fåglars flyghastighet

Bakgrunden till fåglars flyghastighet är mer komplex än forskare fram tills nu har lyckats visa. I en ny studie från biologiska institutionen vid Lunds universitet konstaterar forskare att fåglar använder flera olika, var för sig relativt enkla men effektiva sätt för att reglera hastigheten genom luften och kompensera för medvind, motvind och sidvind.

I fjol visade biologerna Anders Hedenström och Susanne Åkesson att flyghastigheten hos tärnor påverkas av fåglarnas morfologi, vikt och av flockens storlek. Ju större flock desto fortare går det. Nu har forskarna utvidgat studien och undersökt andra fåglar och fler faktorer som påverkar hastigheten.

I den nya studien fokuserar forskarna på tre vadare: strandskata, kustsnäppa och kärrsnäppa. Med hjälp av en ornitodolit, en kikare försedd med laseravståndsmätare och utrustad med sensorer för höjd och sidvinkel har de följt flockar på södra Öland.

Genom att koppla laserkikaren till en dator har de registrerat tillräckligt många positioner för att få en god bild av fåglarnas flygbanor. Dessutom har de mätt vindstyrka och vindriktning på olika höjder. Vindmätningarna har de sedan jämfört med resultaten från ornitodoliten.

Slutsatserna som forskarna drar är flera. Fåglarna kompenserar för motvind genom att öka vingslagsfrekvensen och på så vis flyga snabbare. Medvind kompenserar de för genom färre vingslag jämfört med vindstilla. Så länge fåglarna flyger längs kusten hjälper kustlinjen dem att kompensera för sidvindar och att undvika avdrift, vilket är svårare när de flyger över öppet hav.

Dessutom konstaterar forskarna att flockens storlek har betydelse för vadarfåglarnas flyghastighet på samma sätt som gäller för tärnor. Varför är ännu inte klarlagt.

– Vi vet inte säkert men vi tror på en mekanistisk förklaring; helt enkelt att de största, tyngsta och starkaste individerna bestämmer flockens hastighet, säger Anders Hedenström, biolog vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund.

I den nya studien visar han och kollegan Susanne Åkesson även att den tunnare luften på högre höjder bidrar till att fåglar flyger snabbare. De konstaterar också att ju snabbare en fågel stiger uppåt i luften desto långsammare framåt går det.

– Våra resultat visar att fåglar anpassar sin flyghastighet till flera olika faktorer samtidigt och oberoende av varandra. Det innebär att det som för oss verkar vara ett enkelt och rättframt beteende, alltså flyghastigheten, har en oväntat komplex bakgrund.

Forskningsresultaten publiceras online i en artikel i Animal Behaviour. Enligt de båda biologerna kommer deras resultat om olika yttre faktorers påverkan på fåglars flyghastighet att ha betydelse i framtida jämförelser av flyghastigheten i olika situationer och under olika betingelser. Exempelvis olika årstiders och geografiska platsers betydelse för hur fort fåglar flyger.För mer information
Anders Hedenström, professor teoretisk ekologi
Biologiska institutionen, Lunds universitet
+46-46-222 41 42
+46-70-543 19 36
anders.hedenstrom@biol.lu.se


Presskontakt
Jan.Olsson@biol.lu.se
046-2229479

 

Taggar:

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar