Kvinnor och teknik - expertlista

Idag, på internationella kvinnodagen den 8 mars, har LTH (Lunds Tekniska Högskola) vid Lunds universitet sammanställt en lista på ett antal kvinnliga forskare som kan uttala sig inom annars mansdominerade forskningsfält. 

Akustik och ljudmiljö: Delphine Bard, docent i akustik, 046-222 95 88, delphie.bard@construction.lth.se 

Allergi och immunförsvar: Malin Lindstedt, professor immunteknologi, 046-222 92 56, Malin.Lindstedt@immun.lth.se , Kristina Lundberg, biträdande lektor immunteknologi, 046-222 96 78, Kristina.Lundberg@immun.lth.se

Arbetsmiljö i vården, interaktionsdesign: Johanna Persson, forskare i arbetsmiljöteknik, 046-222 43 58, johanna.persson@design.lth.se

Arkitektur och hållbar stadsbyggnad: Catharina Sternudd, lektor i arkitektur och byggd miljö, 046-222 15 35, Catharina.Sternudd@arkitektur.lth.se

Avancerad avloppsvattenrening, Karin Jönsson, docent, Kemiteknik, 046-222 86 97, karin.jonsson@chemeng.lth.se

Avlopp/avfall från staden, biogas, Åsa Davidsson, universitetslektor i kemiteknik +46 46 222 95 57

Belysning och dagsljus i byggnader: Marie-Claude Dubois, forskare Energi och ByggnadsDesign , 046-222 76 29, 0735-39 33 11, marie-claude.dubois@ebd.lth.se

Belysning och synergonomi: Hillevi Hemphälä, bitr universitetslektor i arbetsmiljöteknik, 046-222 39 36, hillevi.hemphala@design.lth.se

Betong och beständighet (frost, karbonatisering, korrosion): Katja Fridh, lektor i Byggnadsmaterial, 046-222 33 23, Katja.Fridh@byggtek.lth.se

Bioenergi och klimatnytta, livscykelanalyser: Lovisa Björnsson, +46 46 222 83 24, Miljö- och energisystem, lovisa.bjornsson@miljo.lth.se

Biomekanik, t ex benbrott och idrottsskador: Ingrid Svensson, Universitetslektor, Biomedicink teknik, 046-222 75 25, Ingrid.Svensson@bme.lth.se, Hanna Isaksson, universitetslektor, biomedicinsk teknik, 046-222 17 49, Hanna.Isaksson@bme.lth.se.

Bioplast och grön kemi: Rajni Hatti-Kaul Professor, +46 46 222 48 40, +46 70 874 85 40, rajni.hatti-kaul@biotek.lu.se

Bioteknik, bioraffinaderier: Eva Nordberg Karlsson, professor i bioteknik, 046-222 46 26 Eva.Nordberg_Karlsson@biotek.lu.se

Byggnadsmekanik: Susanne Heyden, docent i byggnadsmekanik, 046-222 73 74, susanne.heyden@construction.lth.se 

Byggnadsvård och arkitektur: Kerstin Barup, professor i bebyggelsevård, 046-222 72 68, 0734-222 726, professor i bebyggelsevård, 046-222 72 68, 0734-222 726

Byggproduktion, fastighetsförvaltning: Anne Landin, professor, 046-222 74 17, 0705-22 77 40, Anne.Landin@construction.lth.se

Cancerdiagnostik - teknikutveckling: Sara Ek, professor immunteknologi, 046-222 38 24 Sara.Ek@immun.lth.se eller Ulrika Axelsson, forskningskoordinator Immunteknologi, 0703-824432, 046-222 86 59, 0736-56 62 32, Ulrika.axelssoon@immun.lth.se

Cyklandes och gåendes trafiksäkerhet: Åse Svensson, docent i trafikteknik, 046-222 91 42, Ase.Svensson@tft.lth.se

Datavetenskap: Hur lär sig studenter programmera – av varandra? Anna Axelsson, universitetsadjunkt i datavetenskap, 046-222 98 12, Anna.Axelsson@cs.lth.se, http://cs.lth.se/anna_axelsson

Datavetenskap: Hur kommunicerar vi krav på programvara? Elizabeth Bjarnason, biträdande universitetslektor i programvarusystem, 046-222 41 41, Elizabeth.Bjarnason@cs.lth.se, http://cs.lth.se/elizabeth_bjarnason

Datavetenskap: Hur testar vi programvara effektivt? Emelie Engström, biträdande universitetslektor i programvarusystem, 046-222 88 99, Emelie.Engstrom@cs.lth.se, http://cs.lth.se/emelie_engstrom

Datavetenskap: Språk och verktyg för programvaruutveckling: Görel Hedin, professor i programvaruteknik, 046-222 96 44, Gorel.Hedin@cs.lth.se

Datavetenskap: Hur lär sig nybörjare programmera och hur får vi fler tjejer att våga prova? Sandra Nilsson, universitetsadjunkt i datavetenskap, 046-222 03 68, Sandra.Nilsson@cs.lth.se, http://cs.lth.se/sandra_nilsson

Datavetenskap: Hur kommunicerar vi med robotar? Elin Anna Topp, universitetslektor i datavetenskap, 046-222 42 49, Elin_Anna.Topp@cs.lth.se, http://cs.lth.se/elin-anna_topp

E-hälsa: Gudbjörg Erlingsdottir, docent i arbetsmiljöteknik, 046-222 04 96, gudbjorg.erlingsdottir@design.lth.se

Energieffektiva byggnader, passivhus, inglasade rum, solskydd, solenergi : Maria Wall, lektor i energi- och byggnadsdesign,046-222 96 62, Maria.Wall@ebd.lth.se

Funktionsnedsättningar och teknik (IT-stöd, spel, mobiltelefoner, datorprogram etc): Charlotte Magnusson, docent vid Certec, avdelningen för rehabiliteringsteknik , 046-222 40 97, Charlotte.Magnusson@certec.lth.se eller Kirre Rassmus-Gröhn, tekn dr, 046 222 03 50 kirre@certec.lth.se

Fysik: Cecilia Jarlskog, professor emer. matematisk fysik, 046-222 31 51, cecilia.jarlskog@matfys.lth.se eller Elisabeth Nilsson, lektor fasta tillståndets fysik, 046-222 76 72, Elisabeth.Nilsson@ftf.lth.se eller Nina Reistad, lektor atomfysik, 046-222 34 74, Nina.Reistad@fysik.lth.se

Förbränningsprocesser, biobränslen, klimateffekter: Elna Heimdal Nilsson, bitr. lektor förbränningsfysik , 046-222 14 03, Elna.Heimdal_Nilsson@forbrf.lth.se

Förpackningar och förpackningslogistik ur ett kund- och företagsperspektiv: Annika Olsson, professor i förpackningslogistik, 046-2229734, 0705-22 45 69, Annika.Olsson@plog.lth.se

Geoteknik: Erika Tudisco, biträdande lektor i geoteknik, 046-222 03 56, erika.tudisco@construction.lth.se
 

Hållbar trafikplanering och Mobility Management: Lena Hiselius, lektor i Trafik och väg, 046-222 97 48, Lena.Hiselius@tft.lth.se

Hållbara energisystem (teknikvärdering och policy utifrån systemperspektiv): Karin Ericsson, docent i miljö- och energisystem, 046-222 32 86, Karin.Ericsson@miljo.lth.se

Hållfasthet hos material: Solveig Melin, Professor i hållfasthetslära, 046-222 3037, solveig.melin@mek.lth.se

Industriell bioteknik t ex bioetanol, biokatalys: Marie-Francoise Gorwa-Grauslund, professor, Teknisk mikrobiologi , 046-222 06 19 Marie-Francoise.Gorwa-Grauslund@tmb.lth.se

Inomhusluft och partiklar: Aneta Wierzbicka, universitetslektor i aerosolteknologi, 046-222 04 96, aneta.wierzbicka@design.lth.se

Inneklimat, ventilation : Birgitta Nordquist, lektor installations- och klimatiseringslära, 046-222 72 73, Birgitta.Nordquist@hvac.lth.se

Internet, framförallt prestanda, så att internet fungerar för det som folk använder det till, Maria Kihl, professor Elektro- och informationsteknik , 046-222 90 10, Maria.Kihl@eit.lth.se

Konstruktionsteknik, byggnadsteknik och funktionskrav hos byggkonstruktioner : Annika Mårtensson, professor, Konstruktionsteknik , 046-222 73 59, 046-222 38 27, 072-720 88 44
Annika.Martensson@kstr.lth.se (även prorektor vid LTH)

Kriminalteknik/ forensik, DNA-spår, Birgitta Rasmusson, adjungerad professor, Teknisk mikrobiologi , 0703-38 96 46, Birgitta.Rasmusson@tmb.lth.se

Kvantmekaniska system: Stephanie Reimann, professor matematisk fysik, 046-222 90 86, reimann@matfys.lth.se

Kärnfysik: Charlotta Nilsson: lektor kärnfysik, 046-222 76 82, Charlotta.Nilsson@nuclear.lu.se

Kött ur ett hälsoperspektiv samt mjölksubstitut: Eva Tornberg, professor emerita, +46 46 222 48 21, eva.tornberg@food.lth.se

Laserfysik och ultrasnabba processer: Anne L’Huillier, professor atomfysik, 046-222 76 61, Anne.Lhuillier@fysik.lth.se 

Livsmedelskemi, Yvonne Granfeldt, +46 70 569 33 75, Institutionen för livsmedelsteknik, professor, yvonne.granfeldt@food.lth.se

Livsmedelsteknik, Marilyn Rayner, professor livsmedelsteknik +46 46 222 47 43, marilyn.rayner@food.lth.se eller Ingegerd Sjöholm, Universitetslektor, +46 46 222 98 04 ingegerd.sjoholm@food.lth.se

Logistik i allmänhet och vid hjälpinsatser: Marianne Jahre, adj. professor i teknisk logistik, +47 46 410 475 marianne.jahre@tlog.lth.se

Luftföreningar inomhus och utomhus, hälsoeffekter, nanosäkerhet: forskare ergonomi och aerosolteknologi, +46 46 222 39 35, +46 707774587, christina.isaxon@design.lth.se

Läkemedelsformulering, Marie Wahlgren, professor livsmedelsteknik +46 46 222 83 06 livsmedelsteknik marie.wahlgren@food.lth.se 

Matematik och dynamiska system, matematiska tillämpningar inom biologi, Maad Sasane, +46 46 222 05 19, sara.maad_sasane@math.lth.se

Matematisk statistik, bl a metoder för medicinsk statistik, Anna Lindgren, forskare i matematisk statistik, 046-222 42 76, Anna.Lindgren@matstat.lu.se 

Matematiska och statistiska metoder för biologiska och medicinska signaler, Maria Sandsten, professor matematsk statistik, +46 46 222 49 53, maria.sandsten@matstat.lu.se

Matsäkerhet: Jenny Schelin, forskare teknisk mikrobiologi, +46 46 222 03 11, +46 70 874 09 94 , jenny.schelin@tmb.lth.se

Medicinsk signalbehandling: Frida Sandberg, Universitetslektor, Biomedicinsk teknik, 046-222 97 75, Frida.Sandberg@bme.lth.se

Mekaniska egenskaper hos material: Ahadi, docent i mekanik, 046-2223039,  aylin.ahadi@mek.lth.se

Mikrofluidik och cellhantering: Maria Antfolk, forskare, Biomedicink teknik, 046-222 97 86, Maria.Antfolk@bme.lth.se.

Mjölk: Marie Paulsson, Professor, +46 46 222 96 30, marie.paulsson@food.lth.se

Människors förhållande till den fysiska miljön: Maria Johansson, lektor i miljöpsykologi, 046-222 71 69 Maria.Johansson@arkitektur.lth.se

Nanoteknologi: Maria Huffman, laboratoriechef fasta tillståndets fysik, 046-222 06 91, Maria.Huffman@ftf.lth.se

Nanomaterial, elektronmikroskopi: Kimberly Dick Thelander, professor fasta tillståndets fysik, 046-222 97 65, Kimberly.Thelander@ftf.lth.se eller Maria Messing, bitr. lektor fasta tillståndets fysik, 046-222 36 91, Maria.Messing@ftf.lth.se

Nanovetenskap för medicinska tillämpningar, Christelle Prinz, lektor fasta tillståndets fysik, 046-222 47 96, Christelle.Prinz@ftf.lth.se

Prebiotika, Eva Nordberg Karlsson, professor i bioteknik, 046-222 46 26 Eva.Nordberg_Karlsson@biotek.lu.se  

Probiotika, bakterier i tarmen: Åsa Håkansson, forskare i livsmedelsteknik, +46 46 222 48 89, asa.hakansson@food.lth.se eller Caroline Linninge, forskare i livsmedelsteknik, Livsmedelsteknik +46 46 222 83 26, caroline.linninge@food.lth.se

Proteomik: Sofia Waldemarson, docent immunteknologi, sofia.waldemarson@immun.lth.se, 046-2227469

Reglerteknik, Martina Maggio, biträdande lektor, 046-2224785, Martina.Maggio@control.lth.se

Reglerteknik, produktionsstyrning, produktionsnyckeltal: Charlotta Johnsson, 046-222 87 89, 0706-40 87 89, Charlotta.Johnsson@control.lth.se

Sotpartiklar från förbränning: Birgitta Svenningsson, lektor kärnfysik, 046-222 76 39, Birgitta.Svenningsson@nuclear.lu.se

Smarta elnät och fjärrvärmenät, energieffektivisering och energitjänster: Kerstin Sernhed, biträdande lektor i energivetenskaper, 046-222 40 43, Kerstin.Sernhed@energy.lth.se

Ultraljud och delfiner, elektrisk mätteknik och bioakustik: Josefin Starkhammar, Universitetslektor, Biomedicinsk teknik, 046-222 75 27, 070-617 12 15, Josefin.Starkhammar@bme.lth.se, Monica Almqvist, Universitetslektor, Biomedicinsk teknik, 046-222 33 46, Monica.Almqvist@bme.lth.se.

Vatten ur ett tekniskt samhällsperspektiv, Cintia Bertacchi Uvo, professor, Teknisk vattenresurslära , 046-222 04 35, Cintia.Bertacchi_Uvo@tvrl.lth.se

Verkstadsindustrin: förbättringar, produktionsutveckling och utlokalisering, Carin Andersson, professor i Industriell produktion, 046-222 95 39, 0702-50 95 39, Carin.Andersson@iprod.lth.se  

Äldre och funktionshindrade i trafiken, Helena Svensson, lektor i trafikplanering, 0705-09 90 89 

Äldre och teknik, Bitte Rydeman, universitetslektor i rehabiliteringsteknik, +46 46 222 05 18, bitte.rydeman@certec.lth.se

Detta är en uppdaterad och utökad variant av en tidigare lista som skickades ut år 2012. För ytterligare information, kontakta Kristina Lindgärde, pressansvarig LTH, 046-2220769, kristina.lindgarde@kansli.lth.se . För ytterligare kontaktuppgifter, se www.lu.se , skriv namnet i sökfältet i övre högra hörnet.

Taggar:

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera

Dokument & länkar