Lund kraftsamlar för en hållbar framtid

15 till 20 maj är det dags för Hållbarhetsveckan i Lund. På ett unikt sätt samarbetar Lunds universitet och Lunds kommun tillsammans med en stor mängd företag, organisationer och offentliga verksamheter i arbetet för ett hållbart samhälle. Veckan innehåller över 40 programpunkter med framstående forskning, seminarier, debatt och festival. Hållbarhetsveckan är en del av Lunds universitets 350-årsjubileum och en av fem vetenskapsveckor under jubileumsåret.

Många företag och kommuner ser fördelarna med ett fossilfritt samhälle. Solenergi blir allt billigare. Försäljningen av ekologiskt ökar. Och rösterna för ett rättvist samhälle höjs allt mer. På samma gång ökar hela tiden vår konsumtion vilket tär på både natur och människor. Flyktingkriser och konflikter avlöser varandra. Vi påverkar vår värld, och den påverkar oss. Kan vi tillsammans hitta vägar framåt för att nå det hållbara samhället ännu snabbare? Hållbarhetsveckan samlar forskare, studenter, allmänhet, organisationer och politiker i diskussioner och debatter kring frågor om en hållbar framtid.  

Hållbarhetsveckan invigs den 15 maj med ett program om relationerna mellan vår konsumtion, mänskliga rättigheter och globala hållbarhetsfrågor. Forskare och politiker diskuterar utmaningar och lösningar, tillsammans för att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Bland annat deltar Johan Hassel från regeringens delegation för Agenda 2030, rektor Torbjörn von Schantz, Lunds kommunalråd Elin Gustafsson, Raoul Wallenberg Institutet och flertalet forskare från Lunds universitet.

Veckan berör aktuella ämnen som konsumtion, mode, livsmedelsproduktion, klimatförändringar, energiförsörjning, stadsutveckling, konflikthantering och global rättvisa. Fokus är att skapa mötesplatser över gränser och ge utrymme för kreativitet och innovation. 

Lördag 20 maj blir det Hållbarhetsfestival, en späckad heldag på Stadshallen och Stortorget i Lund. Föredrag och samtal, ekofika, Lunds cykeldag, LundaPride, föreningar som presenterar sin verksamhet, handla fint och gott på ekomarknaden, ekobiblan, stadsodling, upcycling, tävlingar, barnteater, musik och klimatshow med Jesper Rönndahl. Hållbarhetsfestivalen arrangeras av föreningen Synaps i samarbete med Lunds universitetet, Lunds kommun och Naturskyddsföreningen Lund.

Program för hållbarhetsveckan: 

http://www.hallbarhet.lu.se/hallbarhetsvecka

Kontaktperson:
Jenny Hansson, projektledare och kommunikatör
Lunds universitets Hållbarhetsforum
Jenny.hansson@cec.lu.se
0703-59 26 09

Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 42 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Nu firar vi vårt 350-årsjubileum med ett späckat program. Läs mer på lu.se/350

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera