Nya rön kan förklara fördelar med fleromättat fett

Mättat fett är mer fettbildande och mindre muskeluppbyggande än fleromättat fett, visar tidigare forskning. En ny studie visar att valet av fett orsakar epigenetiska förändringar som i sin tur skulle kunna bidra till skillnaderna i fettlagringen.

Den så kallade "Muffinsstudien" rönte stor uppmärksamhet när den kom 2014. Deltagarna hade i genomsnitt ätit tre muffins varje dag i sju veckor. Hälften fick muffins bakade på mättat fett (palmolja) och andra hälften muffins med fleromättat fett (solrosolja). Kolhydrat- och proteininnehållet var lika i alla muffins, endast typen av fett skilde dem åt.

I samarbete med Ulf Risérus vid Uppsala universitet som ledde den stora muffinsstudien har Charlotte Ling vid Lunds universitet nu studerat epigenetiska förändringar i fettväven hos deltagarna, i biopsier tagna före och efter projektets genomförande. Resultatet visar att mer än 3000 gener (av människans ca 25 000) hade ändrat epigenetiskt mönster beroende på om deltagarna åt mättat eller fleromättat fett.

- Vi tror att de epigenetiska förändringarna vi såg, beroende på vilket fett man åt, skulle kunna bidra till skillnaderna i fettlagringen och där det mättade fettet har mer negativa effekter, säger professor Charlotte Ling.

Det epigenetiska mönstret som leder till förändrat genuttryck, består av molekyler, sk metylgrupper, som sätter sig på generna och påverkar genernas funktion.

-  Vi har tidigare visat att träning kan påverka det epigenetiska mönstret i fettväven. Dessa fynd styrker det faktum att vi med våra kostval och vår livsstil kan påverka vår hälsa, säger Charlotte Ling.

Även Ulf Risérus finner resultaten mycket intressanta:

-  Det är fascinerande att fleromättat fett tycks ha helt andra molekylära effekter än mättat fett, effekter som i sin tur kan tänkas inverka både på kroppens fettinlagring och på ämnesomsättning, säger han.

-  Fleromättade fetter av den typ som finns i solrosolja har nyligen knutits till en förbätttrad sockeromsättning i kroppen i jämförelse med mättade fetter. Det skulle nu vara intressant att ta reda på om de epigenetiska effekterna av fleromättat fett kan vara inblandade i en förbättrad sockeromsättning, avslutar Ulf Risérus.

Publikation
Impact of polyunsaturated and saturated fat overfeeding on the DNA methylation pattern in human adipose tissue: a randomized controlled trial

The American Journal of Clinical Nutrition
, Mars, 2017, doi: 10.3945/ ajcn.116.143164 

Kontakt:
Charlotte Ling, professor Lunds universitet: charlotte.ling@med.lu.se, tel: 0706-145146
Ulf Risérus, docent Uppsala Universitet: ulf.riserus@pubcare.uu.se, tel: 018-611 7971

Fakta om ”Muffinsstudien” Ökningen av kroppsfett och muskelmassa samt fördelningen av fett i kroppen mättes med magnetkamera före och efter viktökningen. Trots jämförbar viktuppgång mellan de båda kostgrupperna, orsakade överkonsumtionen av mättat fett en markant större ökning av mängden fett i levern och buken i jämförelse med överkonsumtion av fleromättat fett. Dessutom blev den totala mängden kroppsfett högre efter mättat fett, medan ökningen av muskelmassa stället var tre gånger lägre efter kosten med mättat fett jämfört med fleromättat fett. 39 personer ingick i studien.

--------------------------
Presskommunikatör Medicinska fakulteten vid Lunds universitet
: Katrin Ståhl, 046-222 01 31, 0725-27 97 97, katrin.stahl@med.lu.se

Taggar:

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera