Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship lyfter frågan om entreprenörskapsforskningens relevans

Vilken forskning om entreprenörskap behövs? Hur kan representanter för stat, region och kommun arbeta tillsammans med entreprenörer och forskare för att skapa mer relevant kunskap? Hur kan den kunskap som finns användas på ett bättre sätt i samhället? Detta är några av frågorna som kommer att besvaras vid det policyforum som arrangeras i samband med RENT XXXI-konferensen 2018. 

Årets tema är ”Relevance in entrepreneurship research”. Traditionellt sett så har entreprenörskap och småföretagande varit praktiskt orienterat där fokus lagts på att göra skillnad för samhälle och entreprenörer. Idag har fokus förflyttats till att göra skillnad för den egna karriären och själva publikationen har blivit mer intressant än kunskapen som genereras. I en tid där även forskningsområdet blir alltmer institutionaliserat och den akademiska tyngden i forskningen ges mer utrymme än relevansen, bidrar utvecklingen till alltmer frustration i fråga om gapet mellan relevans och rigorositet.

Vid policyforumet medverkar Håkan Hillerfors från Näringsdepartementet, Anna Stenstam, entreprenör och VD för CR Competence AB, samt professor Hans Landström. De kommer att inleda forumet med korta anföranden om relevansen i entreprenörskapsforskningen från sina perspektiv. Därefter hålls rundabordsdiskussioner som avslutas med dialog och reflektioner i plenum.

Representanter från Region Skåne, Lunds kommun, entreprenörer, företagare och forskare har visat stort intresse för att delta i diskussionen – totalt ca 70 personer har anmält sig. Vi ser fram emot engagerande diskussioner och insikter i samhällets behov av entreprenörskapsforskning!

Policyforumet inleder Europas största entreprenörskapskonferens, RENT, som arrangeras för 31:a gången. Lunds universitet och Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship slår nytt rekord med ca 260 anmälda deltagare. Konferensen invigs direkt efter policyforumet av vice rektor Bo Ahrén. Arrangörerna håller Lundakopplingen stark genom att bjuda konferensdeltagarna på ”Lunna Melle” och lokalproducerat öl eller vatten i Universitetshusets foajé under välkomstanförandet.

Entreprenörskapsforskare från 26 olika länder (främst europeiska) kommer sedan under två dagar att diskutera den senaste forskningen. I programmet finns bl a presentationer som rör kritiska perspektiv på entreprenörskap, affärsmodeller, familjeföretagande, entreprenörskapsutbildning, finansiering, socialt entreprenörskap, entreprenörskap i förhållande till miljö, teknikbaserat entreprenörskap och universitetsavknoppningar, entreprenörskap i förhållande till migration och invandring, uppkomsten av nya branscher och marknader.

Tid och plats:
Policyforumet: 15 november, kl 15.30-18.30, Pelarsalen i Universitetshuset i Lund
Invigningen av konferensen: 15 november, kl 18.30-ca 20.00 i Universitetets foajé i Lund
RENT XXXI-konferensen: 16-17 november, från kl 8.30 i AF-borgen i Lund

Kontakt och mer information:
Marie Löwegren, marie.lowegren@fek.lu.se, tel 070-7349100
Om policyforumet: https://www.entrepreneur.lu.se/kalendarium/2017-11-15-ent-Pre-conference-Policy-forum 
Om konferensen: https://www.entrepreneur.lu.se/kalendarium/2017-11-15-ent-RENT 

Marie Löwegren, föreståndare, Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. 046-222 73 26, 070-734 91 00, marie.lowegren@fek.lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship at Lund University skall bli ledande i Europa avseende kunskapsutveckling och -förmedling med syftet att stärka entreprenörskap och entreprenörer.

Taggar:

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera

Snabbfakta

Vilken forskning om entreprenörskap behövs? Hur kan representanter för stat, region och kommun arbeta tillsammans med entreprenörer och forskare för att skapa mer relevant kunskap? Hur kan den kunskap som finns användas på ett bättre sätt i samhället? Detta är några av frågorna som kommer att besvaras vid det policyforum som arrangeras i samband med RENT XXXI-konferensen 2018.
Twittra det här