Rasismen granskas när Mänskliga Rättighetsdagarna arrangeras igen i Göteborg

Tillsammans mot rasism – agera för allas lika värde lokalt och globalt. Det blir årets tema på Mänskliga Rättighetsdagarna som äger rum den 9-10 november på Svenska Mässan i Göteborg.

Det blir andra gången som Göteborg är med och arrangerar Mänskliga Rättighetsdagarna. Förra gången ägde konferensen rum 2012 och blev då en av de mest välbesökta. Nu är det dags igen. Årets tema är brännande aktuellt. Rasismens utbredning och organisering är ett hot mot förverkligandet av allas mänskliga rättigheter och mot demokratin, menar arrangörerna bakom årets konferens.

- Under Mänskliga Rättighetsdagarna 2015 kommer vi att granska rasismen, både i Sverige och globalt och diskutera idéer och metoder för hur vi kan motverka den, säger Caroline Matsson, projektledare för Mänskliga Rättighetsdagarna.

Eva Hessman, tillförordnad stadsdirektör samt ekonomidirektör i Göteborgs stad, välkomnar att Mänskliga Rättighetsdagarna kommer till Göteborg 2015:

- Mänskliga rättigheter är en av grunderna för stadens arbete. Det är i verksamheterna som rättigheterna ska förverkligas. Mänskliga Rättighetsdagarna ger stadens medarbetare möjligheter till kunskapsinhämtning och samverkan med andra för att utveckla det arbete som pågår i våra olika verksamheter. Tillsammans ska vi arbeta mot rasism och diskriminering.

Konferensen arrangeras årligen i olika städer i Sverige och syftar till att bredda och fördjupa det offentliga samtalet om mänskliga rättigheter och erbjuda kunskap och metoder för praktisk tillämpning av de mänskliga rättigheterna på lokal, nationell och internationell nivå.

Arrangemanget har blivit Nordens största forum för debatt och samtal om mänskliga rättigheter. Genom åren har en rad berömda företrädare för mänskliga rättigheter medverkat, bland annat Vandana Shiva, Rigoberta Menchú Tum, Edward Snowden, Jan Eliasson och Hans Rosling.

I år äger konferensen rum på Svenska Mässan i Göteborg den 9-10 november.

- Mänskliga rättigheter är vår värdegrund i Göteborgs stad. Att granska rasismen är en förutsättning för att vi kraftfullt ska kunna stoppa dessa strömningar. Kampen mot rasismen kan vi vinna tillsammans genom att stå upp för de mänskliga rättigheterna, skydda dem och föra dem vidare, säger Mariya Voyvodova, biträdande kommunalråd med särskilt ansvar för kultur, mänskliga rättigheter och ungdomsfrågor (S).

Arbetet med programläggning och innehåll pågår nu för fullt. Ett viktigt tema under årets konferens blir vilka metoder som används för att mobilisera motstånd mot rasism, ett annat hur språk, symboler och bilder används för att inkludera eller exkludera människor. Flera seminarier kommer också att kretsa kring vilka skyldigheter samhället har när det gäller förverkligandet av rättigheter.

- Det är med stor glädje som vi välkomnar gäster från när och fjärran till årets konferens. Frågorna om mänskliga rättigheter måste alltid stå högt på agendan eftersom vi varje dag behöver bli påminda om vikten av att debatten och dialogen som värnar de mänskliga fri- och rättigheterna aldrig får tystna, säger kommunalråd Maria Rydén (M).

Förutom att Mänskliga Rättighetsdagarna äger rum i år i staden kommer ett centrum för studier om rasism och våldsbejakande extremism att inrättas vid Göteborgs universitet, med stöd från regeringen. Göteborg blir i år en viktig plats för kampen mot rasismen.

Vid frågor om Mänskliga Rättighetsdagarna kontakta:
Caroline Matsson, projektledare
caroline.matsson@mrdagarna.se
0709-82 11 31

Annika Hallman, kommunikatör
annika.hallman@mrdagarna.se
0722-80 93 82

Vid frågor om Göteborgs stad kontakta:
Jennifer Bolin 0706-47 90 93 eller
Andréa Selvén 0722-40 14 33

Mänskliga Rättighetsdagarna
9-10 november 2015
Svenska Mässan Göteborg

Om Mänskliga Rättighetsdagarna

Mänskliga Rättighetsdagarna har funnits sedan år 2000 och är Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Konferensen äger rum årligen och är ett icke-vinstdrivande samverkansprojekt mellan DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Forum Syd, Föreningen Ordfront, Ibn Rushd Studieförbund, Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs universitet, Raoul Wallenberg Institutet vid Lunds universitet, Sensus studieförbund, Svenska kyrkan och Sveriges Kvinnolobby. Arrangemanget har vuxit till en central institution för alla som arbetar med och intresserar sig för mänskliga rättigheter.   

www.mrdagarna.se

Om oss

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. I över 15 år har Mänskliga Rättighetsdagarna varit Nordens främsta arena för inspiration, debatt, kompetensutveckling och nätverkande kring mänskliga rättigheter. Mänskliga Rättighetsdagarna är ett icke-vinstdrivande samverkansprojekt som har vuxit till en central institution för alla som arbetar med och intresserar sig för mänskliga rättigheter. Tillsammans lyfter vi de mest aktuella frågorna, utmaningarna och möjligheterna. Vi hittar också nya vägar till samarbeten och engagemang. Någon motsvarighet till Mänskliga Rättighetsdagarna när det gäller antalet deltagare finns inte i Norden och årligen samlar Mänskliga Rättighetsdagarna cirka: 2 000 – 4 000 besökare70 utställare150 programarrangörer100 volontärer År 2015 står elva organisationer gemensamt som arrangörer av MR-dagarna – nio frivilligorganisationer – DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Forum Syd, Föreningen Ordfront, Ibn Rushd Studieförbund, Sensus studieförbund, Svenska kyrkan, Sveriges Kvinnolobby – samt två akademiska institutioner – Raoul Wallenberg Institutet vid Lunds universitet samt Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs universitet.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Mänskliga rättigheter är en av grunderna för stadens arbete. Det är i verksamheterna som rättigheterna ska förverkligas.
Eva Hessman, tillförordnad stadsdirektör och ekonomidirektör i Göteborgs stad